Nowe projekty MEiN realizowane przez PTB

Polskie Towarzystwo Botaniczne rozpoczęło realizację kolejnych projektów ze środków Ministra Edukacji i Nauki mających na celu wsparcie działalności naukowej. Ich finansowanie jest rozłożone na lata 2023-2025. Dwa projekty dotyczą działalności wydawniczej (2 monografie), a dwa kolejne wspierają organizację konferencji naukowych, w tym 60. Zjazdu Towarzystwa. Łączna kwota uzyskanego wsparcia wynosi 484 700 zł. Szczegóły poniżej.

Zadania finansowane są ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Projekt MEiN nr MONOG/SN/0207/2023/01

Nazwa programu: Doskonała Nauka II
Nazwa i moduł wniosku: Wsparcie monografii naukowych
Nazwa zadania: „Lykopodiofity Polski – Lycopodiales, Selaginellales, Isoetales”
Wartość dofinansowania z MEiN 30 800 zł całkowita wartość projektu: 34 300 zł

Opis zadania: Celem zadania jest wydanie dzieła pt. „Lykopodiofity Polski – Lycopodiales, Selaginellales, Isoetales”, w postaci elektronicznej monografii naukowej pod redakcją dr Ewy Szczęśniak, dr hab. Edyty Goli, prof. UWr oraz prof. dr hab. Elżbiety Zenkteler. Opracowanie ukaże się w wydawnictwie zwartym Polskiego Towarzystwa Botanicznego zatytułowanym Monographiae Botanicae, wydawanym cyklicznie od 1953 roku i będzie stanowił 110 wolumin tego wydawnictwa. Monografia stanowi kompleksowe opracowanie flory lykopodiofitów w Polsce, przygotowane przez specjalistów zajmujących się różnymi aspektami ich biologii, ekologii, ochrony i zastosowań.

Projekt MEiN nr MONOG/SN/0198/2023/01

Nazwa programu: Doskonała Nauka II
Nazwa i moduł wniosku: Wsparcie monografii naukowych
Nazwa zadania: „Śladami Mistrzów – miejsca fascynacji Prekursorów polskiej geobotaniki”
Wartość dofinansowania z MEiN: 60 000 zł; całkowita wartość projektu: 108 000 zł

Opis zadania: Celem zadania jest wydanie monografii o charakterze albumowym pt. „Śladami Mistrzów – miejsca fascynacji Prekursorów polskiej geobotaniki”, pod redakcją dr. Artura Obidzińskiego. Opracowanie będzie poświęcone dziedzictwu przyrodniczemu i historii odkryć polskiej geobotaniki. Ideą jest przywołanie miejsc, które dostrzeżono i opisano na terenie Polski w ujęciu historycznym (tj. począwszy od połowy XVIII w.). Wiele z nich, ze względu na swoje walory, do tej pory przyciąga kolejne pokolenia badaczy. Książka ma zwrócić uwagę zwłaszcza botaników młodszego pokolenia (zarówno profesjonalnych, jak i amatorów) na korzenie badań geobotanicznych. Jest przygotowywana w oparciu o literaturę fachową i doświadczenie botaników ze wszystkich ośrodków naukowych Polski. Poszerzy ona wiedzę czytelników nie tylko botaniczną, ale również geograficzną, geobotaniczną i historyczną.

Projekt MEiN nr KONF/SN/0443/2023/01

Nazwa programu: Doskonała Nauka II
Nazwa i moduł wniosku: Wsparcie konferencji naukowych
Nazwa zadania: „XVI Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin”
Wartość dofinansowania z MEiN: 143 900 zł; całkowita wartość projektu: 182 300 zł

Opis zadania: Zadanie obejmuje zorganizowanie „XVI Ogólnopolskiej Konferencji Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin”, która odbędzie się w dniach od 23 do 25 września 2024 r. w Krakowie, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja. Jest to konferencja naukowa o ogólnopolskim zasięgu, organizowana cyklicznie od 1974 roku. Konferencja skierowana jest do ogólnopolskiego środowiska naukowców, studentów i doktorantów zajmujących się roślinnymi kulturami in vitro i biotechnologią roślin, a także do przedstawicieli szeroko pojętej branży narodowej gospodarki przemysłowej zajmującej się biotechnologią roślin, w tym takimi aspektami jak: mikropropagacja, farmaceutyki i leki roślinne, fitokosmetyki. Konfrontacja przedstawicieli świata nauki i sektora przemysłu podczas konferencji umożliwi nawiązanie współpracy w aspekcie aplikacyjnego wykorzystania wyników badań naukowych.

Projekt MEiN nr KONF/SN/0442/2023/01

Nazwa programu: Doskonała Nauka II
Nazwa i moduł wniosku: Wsparcie konferencji naukowych
Nazwa zadania: „60 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego”
Wartość dofinansowania z MEiN: 250 000 zł; całkowita wartość projektu: 434 350 zł

Opis zadania: Celem zadania jest zorganizowanie 60 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, który odbędzie się w Katowicach w roku 2025. Celem organizacji 60. Zjazdu PTB jest stworzenie dogodnej płaszczyzny do wymiany myśli naukowej, prowadzenia dyskusji nad aktualnymi problemami badawczymi oraz kierunkami dalszego rozwoju botaniki w Polsce. Ważnym celem jest także nawiązanie i poszerzenie współpracy  interdyscyplinarnej i międzyśrodowiskowej, a także popularyzacja osiągnięć i opinii polskich naukowców w zakresie omawianej problematyki.