Mikroskopijne glony w splotach wiązki elektronów

Mikroskopia elektronowa na usługach fykologii

Mikroskopijne glony (algi) słodkowodne występują na całej kuli ziemskiej, w różnego typu zbiornikach wodnych – od kałuż po jeziora. Ich dyskretne, niewidoczne gołym okiem piękno możemy podziwiać dzięki zastosowaniu mikroskopii elektronowej, w której do obrazowania bardzo niewielkich obiektów wykorzystywane są wiązki elektronów. Przedstawiamy wybrane elementy budowy mikroglonów, sfotografowane za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego (przy odnośnikach podano przybliżony rozmiar pliku w megabajtach):

  • delikatne, niemal „koronkowe” ultrastruktury pokrywające komórki euglenin (Euglenophyceae) z rodzaju Lepocinclis (28 MB);
Ultrastruktura powierzchni komórek przedstawicieli rodzaju Lepocinclis
Różnorodność ultrastruktur domków przedstawicieli rodzaju Trachelomonas
Ultrastruktura domków Trachelomonas sp.
  • efektownie urzeźbione krzemionkowe pancerzyki okrzemek (Bacillariophyceae) z rodzaju Crenotia (49 MB);
Ultrastruktura pancerzyków okrzemek
  • stomatocysty, czyli formy przetrwalnikowe złotowiciowców (97 MB) (Chrysophyceae);
Ultrastruktura stomatocyst – form przetrwalnych złotowiciowców
  • typowe dla rodziny synurowych (Synurophyceae) pancerzyki, zbudowane z krzemionkowych łuseczek, przedstawione na przykładzie glonów z rodzaju Synura (17 MB);
Ultrastruktura łusek przedstawicieli rodzaju Synura sp.
  • różnokształtne, bogato ornamentowane komórki gwiazdoszków Pediastrum (18 MB), należących do zielenic (Chlorophyceae);
Ultrastruktura powierzchni komórek przedstawicieli rodzaju Pediastrum
  • strukturę ściany komórkowej gatunków z rodzaju Tetmemorus (30 MB), należącego do zrostnicowatych (Zygnematophyceae).
Ultrastruktura powierzchni komórek Tetmemorus sp.

Dokumentację fotograficzną opracowała grupa badaczy z Zakładu Fykologii Instytutu Botaniki PAN w Krakowie: J. Lenarczyk, M. Łukaszek, J. Piątek, A. Wojtal i K. Wołowski oraz B. Płachno z Zakładu Cytologii i Embriologii Roślin Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego i fykolog z Tajlandii – K. Duangjan.