|

Materiały wideo z wydarzeń związanych z Jubileuszem Stulecia PTB oraz LIX Zjazdem

Odsłonięcie pamiątkowego kamienia z okazji Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
Sesja plenarna LIX Zjazdu w 100-lecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego cz. 1.
Sesja plenarna LIX Zjazdu w 100-lecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego, cz. 2.
Quo vadis botaniko? Część pierwsza debaty o botanice (Oddział Krakowski PTB).
Las Bielański – sesja terenowa.
Kampinoski Park Narodowy – sesja terenowa.
Puszcza Kurpiowska – sesja terenowa.
Muzeum Łazienki Królewskie – sesja terenowa.
Bagno Całowanie – sesja terenowa.