Program

Szczegółowy program LIX Zjazdu jest do pobrania w Repozytorium PTB

26 czerwca 2022 r. (niedziela)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, budynek 37

17.00–19.00

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Botanicznego

27 czerwca 2022 r. (poniedziałek)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, aula III

9.30–12.00

Posiedzenie Zarządu Głównego PTB

12.00–13.00

Przerwa obiadowa

13.00–17.00

Walne Zgromadzenie Delegatów PTB

PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2

18.00

Odsłonięcie głazu pamiątkowego

Autokary, które odjeżdżają o 17.15 sprzed budynku 37, przywiozą uczestników około 20.30 z powrotem.

28 czerwca 2022 r. (wtorek)

Uroczyste obchody Jubileuszu Stulecia PTB pod hasłem „Łączy nas umiłowanie roślin” w Auli im. Adama Mickiewicza oraz w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego

Aula im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Warszawski; Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

9.00–9.45

Recepcja

10.00–11.15

Uroczyste otwarcie i przemówienia okolicznościowe

11.15–11.45

Anna Mikuła: „Sto lat aktywności PTB na rzecz rozwoju i popularyzacji botaniki”

11.45–12.15

Nadanie godności członka honorowego PTB

12.15–13.00

 • Przerwa kawowa
 • Stoisko Poczty Polskiej z karatami okolicznościowymi i stemplem pierwszego dnia obiegu

13.00–13.30

Jerzy Bralczyk: „Człowiek i roślina – podobieństwa językowe”

13.40–14.10

Barbara Tokarska-Guzik: „Inwazyjne gatunki obce wśród roślin: różne punkty widzenia”

14.20–15.00

Koncert Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego

15.15–15.45

Pamiątkowe zdjęcie

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego; Aleje Ujazdowskie 4, Warszawa

17.00–22.00

Spotkanie towarzyskie w plenerze Ogrodu Botanicznego UW i otwarcie wystawy „100 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego”

Specjalnie dla osób towarzyszących uczestnikom Zjazdu, przedpołudniem, w godz. 9–12 odbywa się sesja terenowa „Ważne dla natury, piękne dla oczu – kolekcje Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie” prowadzona przez Jolantę Podlasiak.

29 czerwca 2022 r. (środa)

Uroczystość otwarcia części naukowej Zjazdu i sesje plenarne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, bud. 9, Aula Kryształowa:

8.15–8.50

Recepcja

9.00–10.30

Uroczystość otwarcia LIX Zjazdu

Prowadząca: Katarzyna Marciszewska

9.00–9.30

Otwarcie, powitanie, przemówienia okolicznościowe

9.30–10.30

Wręczenie wyróżnień Polskiego Towarzystwa Botanicznego: Medalu im. Prof. W. Szafera, Medalu im. Prof. B. Hryniewieckiego, Medalu im. Prof. Z. Czubińskiego oraz Nagrody PTB dla Młodego Badacza

10.30–11.00

 • Przerwa kawowa
 • Stoisko Poczty Polskiej z kartami jubileuszowymi i stemplem pierwszego dnia obiegu
 • Wystawa „Badaczka zaginionych roślin – Hanna Czeczott (1888–1982)” (ogród zimowy w Auli Kryształowej)

11.00–13.00

Sesja plenarna, część I

Prowadzący: Elżbieta Romanowska i Jan Rybczyński

 • Marcin Zych: „«Bo do tanga trzeba dwojga», czyli jak skutecznie chronić różnorodność roślin”
 • Stanisław Karpiński: „Mechanizmy sieciowo i systemowo nabytej aklimatyzacji oraz świetlnej pamięci komórkowej u roślin”
 • Marta Klimek-Szczykutowicz, Michał Dziurka, Ivica Blaževi, Azra Đulović, Barbara Prokopiuk, Bożena Pawłowska, Eliza Blicharska, Łukasz Komsta, Sebastian Granica, Izabela Korona-Głowniak, Małgorzata Miazga-Karska, Katarzyna Klimek, Anna Apola, Halina Ekiert, Agnieszka Szopa: „Kultury in vitro Nasturtium officinale jako potencjalne źródło biologicznie aktywnych metabolitów wtórnych i biopierwiastków”

13.00–14.00

Przerwa obiadowa

14.00–16.00

Sesja plenarna, część II

Prowadzący: Beata Zagórska Marek i Adam Rostański

 • Przemysław Prusinkiewicz: „Filotaksja koszyczków”
 • Ewa Kurczyńska: „Plazmodesmy – tak małe, a tak ważne”
 • Aleksander Dulebo: „Recent developments in atomic force microscopy for life science”

16.00–16.30

Przerwa kawowa

16.30–18.30

Sesja plenarna, część III

Prowadzący: Bożena Denisow i Konrad Wołowski

 • Jan Holeksa: „Wyścig na okręcie «Geobotanika». Rzecz o Profesorze Januszu Bogdanie Falińskim i geobotanice”
 • Piotr Wężyk: „Kartowanie i monitorowanie roślinności z wykorzystaniem technologii geoinformatycznych od 2D do 4D”
 • Mirosław Makohonienko: „Amor plantarum – tysiące lat wspólnej drogi człowieka i roślin”

18.30–20.00

Sesja terenowa: Drzewa i twórcy Parku SGGW w Ursynowie

Prowadzący: Jacek Borowski, Beata Fortuna, Tatiana Swoczyna

Początek przed Aulą Kryształową dla osób, które zarejestrowały uczestnictwo w sesji

30 czerwca 2022 r. (czwartek)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, bud. 34 i 37

9.00–17.00

Sesje referatowe i posterowe w sekcjach

 • Sekcja Aerobiologiczna:
  bud. 37, piętro 2, sala 2/19 i hol
 • Sekcja Briologiczna:
  bud. 34, piętro 2, sala 2/18
 • Sekcja Dendrologiczna:
  bud. 34, piętro1, sala 1/78 i hol
 • Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin:
  bud. 37, piętro 3, aula III i hol
 • Sekcja Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej:
  bud. 34, piętro 1, aula I i II oraz hol
 • Sekcja Historii Botaniki:
  bud. 37, piętro 2, sala 2/3
 • Sekcja Kultur Tkankowych Roślin:
  bud. 34, piętro 3, aula III i hol
 • Sekcja Lichenologiczna:
  bud. 37, piętro 1, aula II i hol na piętrze 2
 • Sekcja Mykologiczna:
  bud. 37, piętro 3, sala 3/18 i hol na piętrze 2
 • Sekcja Ogrodów Botanicznych i Arboretów:
  bud. 34, piętro 3, sala 3/82 i hol
 • Sekcja Paleobotaniczna:
  bud. 37, piętro 3, sala 3/3 i hol na piętrze 2
 • Sekcja Pteridologiczna:
  bud. 34, piętro 2, sala 2/20
 • Sekcja Struktury i Rozwoju Roślin:
  bud. 37, piętro 3, aula IV i hol na piętrze 2
 • Sekcja Taksonomii Roślin:
  bud. 34, piętro 3, aula IV i hol

Stoiska wystawców

KAWA.SKA,
LABSOFT,
PIK Instruments:

bud. 37, parter, hol

Stoiska wydawnictw

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN,
Multico Oficyna Wydawnicza:
bud. 34, piętro 2, hol

Stoisko Poczty Polskiej

bud. 37, parter, przy rejestracji

Wystawy

 • „Badaczka zaginionych roślin – Hanna Czeczott (1888–1982)”:
  bud. 34, piętro 2, hol
 • „Botanicy Odrodzonej Polski”:
  bud. 34, piętro 2, hol

Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

19.00–1.00

Spotkanie towarzyskie „Botanicy pod gwiazdami”

W programie wejście do strefy nieba – pokaz w planetarium

1 lipca 2022 r. (piątek)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, bud. 34 i 37

(8.30)9.00–16.30

Sesje referatowe i posterowe w sekcjach

 • Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin:
  bud. 37, piętro 3, aula III i hol
 • Sekcja Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej:
  bud. 34, piętro 1, aula I i II oraz hol
 • Sekcja Struktury i Rozwoju Roślin:
 • bud. 37, piętro 3, aula IV i hol na piętrze 2
 • Sekcja Taksonomii Roślin:
  bud. 34, piętro 3, aula IV i hol

Stoiska i prezentacje wystawców

 • AGRISERA:
  warsztaty online: godz. 8.30 Sesja Sekcji i Biochemii Fizjologii Roślin, bud. 37, aula III
 • KAWA.SKA:
  bud. 37, parter, hol
 • LABSOFT:
  bud. 37, parter, hol
 • PIK Instruments:
  bud. 37, parter, hol

Stoiska wydawnictw

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN,
Multico Oficyna Wydawnicza:
bud. 34, piętro 2, hol

Wystawy

 • „Badaczka zaginionych roślin – Hanna Czeczott (1888–1982)”:
  bud. 34, piętro 2, hol
 • „Botanicy Odrodzonej Polski”:
  bud. 34, piętro 2, hol

16.00–19.00

Sesja terenowa: Świat roślin w dekoracjach malarskich Pałacu na Wyspie i Białego Domu w Łazienkach Królewskich

Prowadząca: Halina Galera

2 i 3 lipca 2022 r. (sobota i niedziela)

Sesje terenowe

Odjazd autokarów z parkingu przed bud. 37, na terenie kampusu SGGW