LIX Zjazd w Stulecie PTB

Amor plantarum nos unit
LIX Zjazd w Stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego
26 czerwca – 3 lipca 2022, Warszawa

Logo 59. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Za myśl przewodnią LIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, przypadającego w roku 2022, w którym Towarzystwo obchodzi jubileusz 100-lecia swojej działalności służy nam jego dewiza: „Amor plantarum nos unit – Łączy nas umiłowanie roślin”, wyrażająca w sposób ponadczasowy fundament działania każdego z członków i Towarzystwa jako całości.

Zapraszając botaników z Polski i zagranicy na nasze wspólne święto, pragniemy szczególnie zaakcentować to co nas łączy, niezależnie jaki poziom organizacji świata roślin jest przedmiotem naszych badań i zainteresowania. Wierzymy, że źródłem tego zainteresowania jest dążenie do możliwie pełnego poznania i zrozumienia fenomenu jakim jest roślina i jej składowe oraz tworzone przez nią fitocenozy i krajobrazy roślinne, budujące fitosferę naszej planety. Fenomenu, który w toku ewolucji skutecznie rozwiązał problemy, stojące dziś przed ludzkością w formie bardziej wyrazistej niż kiedykolwiek, a dotyczące m.in.: żywności, materiałów, autonomii energetycznej, a także odporności i zdolności przystosowawczych.

Mając za podwalinę wielki dorobek naukowy i organizacyjny założycieli naszego Towarzystwa i pokoleń ich następców, mamy dziś możność nie tylko retro- ale także prospekcji badań nad roślinami, ich wykorzystania oraz pokazania cywilizacyjnego znaczenia botaniki jako nauki. To przesłanie znajduje swój wyraz w uchwaleniu przez Senat RP roku 2022 Rokiem Botaniki. Jego ogólnopolskie obchody znajdą swoją kulminację w obradach LIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego – inicjatora i wnioskodawcy tej uchwały.

Zapraszamy Państwa do Warszawy, gdzie w 1922 roku odbył się Zjazd Założycielski naszego Towarzystwa, na wspólne dzielenie się wiedzą o wyjątkowości i innowacyjności roślin, a także naszym podziwem dla pokoleń badaczy, którzy swoją przenikliwością doprowadzili nas do miejsca, z którego widzieć możemy więcej, dalej i szerzej.

dr inż. Katarzyna Marciszewska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu