Patronat i komitet honorowy

Patronat honorowy

 • Minister Edukacji i Nauki
  Przemysław Czarnek
 • Minister Klimatu i Środowiska
  Anna Moskwa
 • JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
  prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak
 • JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  prof. dr hab. Michał J. Zasada
 • JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
  prof. dr hab. Jacek Popiel
 • JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Prezes Polskiej Akademii Nauk
  prof. dr hab. Jerzy Duszyński
 • JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
Logo Patronatu honorowego Ministra Edukacji i Nauki
Logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Logo Uniwersytetu Warszawskiego
Logo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Logo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Logo Polskiej Akademii Nauk
Logo of Medical University of Warsaw-PL

Komitet honorowy

 • Marszałek Województwa Mazowieckiego
  Adam Struzik
 • Przewodnicząca Rady M. St. Warszawy
  Ewa Malinowska-Grupińska
 • Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
  Józef Kubica
 • Przewodnicząca Rady Towarzystw Naukowych Polskiej Akademii Nauk
  prof. dr hab. Iwona Hofman
 • Przewodniczący Komitetu Biologii Organizmalnej Polskiej Akademii Nauk
  prof. dr hab. Bogdan Jackowiak
 • Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
  prof. dr hab. Lucyna Śliwa
 • Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
  prof. dr hab. Arkadiusz Nowak
 • Dyrektor Instytutu Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska
 • Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  dr hab. Roman Wójcik, prof. SGGW
 • Dyrektor Instytutu Nauk Ogrodniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  dr hab. Dariusz Wrona, prof. SGGW
 • Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  prof. dr hab. Krzysztof Spalik
 • Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego
  dr hab. Marcin Zych, prof. UW
 • Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
  prof. dr hab. Jan Ostrowski

Partnerzy Zjazdu

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Logo Lasów Państwowych

Patronat medialny

Radio dla Ciebie

Logo Radia dla Ciebie