Organizatorzy

Główny organizator Jubileuszu Stulecia PTB

 • Polskie Towarzystwo Botaniczne

Główny organizator LIX Zjazdu

 • Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Współorganizatorzy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:
  • Instytut Nauk Leśnych: Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej
  • Instytut Biologii: Katedra Botaniki, Katedra Biochemii i Mikrobiologii
  • Instytut Nauk Ogrodniczych: Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii
 • Uniwersytet Warszawski:
  • Wydział Biologii
  • Ogród Botaniczny UW
 • PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Logo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Logo Uniwersytetu Warszawskiego
Logo Ogrodu Botanicznego PAN – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Komitety organizacyjne

Organizatorzy Jubileuszu Stulecia

 • Polskie Towarzystwo Botaniczne
 • Uniwersytet Warszawski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komitet organizacyjny Jubileuszu Stulecia

 • Prof. dr hab. Adam Rostański – przewodniczący
 • Prof. dr hab. Anna Mikuła
 • dr hab. Agnieszka Bagniewska-Zadworna, prof. UAM
 • Dr hab. Halina Galera
 • Dr Mirosława Górecka
 • Prof. dr hab. Czesław Hołdyński
 • Dr hab. Grażyna Łaska, prof. PB
 • Prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Dr Katarzyna Marciszewska
 • Prof. dr hab. Agnieszka Mostowska
 • Prof. dr hab. Elzbieta Romanowska
 • Prof. dr hab. Jan Rybczyński
 • Dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS
 • Prof. dr hab. Elżbieta Zenkteler

Komitet organizacyjny LIX Zjazdu

 • dr inż. Katarzyna Marciszewska – przewodnicząca – Instytut Nauk Leśnych SGGW
 • dr hab. inż. Ewa Muszyńska-Sadłowska – sekretarz – Instytut Biologii SGGW
 • dr hab. Mateusz Labudda – skarbnik – Instytut Biologii SGGW
 • dr Justyna Fidler – Instytut Biologii SGGW
 • dr Marta Gietler – Instytut Biologii SGGW
 • dr hab. Agata Jędrzejuk – Instytut Biologii SGGW
 • mgr Adam Kapler – PAN Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie
 • dr Artur Obidziński – koordynator i organizator sesji terenowych – Instytut Nauk Leśnych SGGW
 • dr Anna Rybarczyk-Płońska – Instytut Biologii SGGW
 • dr inż. Mirosław Sobczak – Instytut Biologii SGGW
 • dr hab. inż. Marzena Sujkowska-Rybkowska – Instytut Biologii SGGW

Organizatorzy sesji terenowych

 • dr hab. Jacek Borowski, prof. SGGW – prof. em., SGGW w Warszawie
 • prof. dr hab. Dorota Dobrowolska – Instytut Badawczy Leśnictwa
 • dr inż. Beata Fortuna –Instytut Inżynierii Środowiska, SGGW w Warszawie
 • dr hab. Halina Galera – Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Agnieszka Gutkowska – Kampinoski Park Narodowy
 • mgr Adam Kapler – PGW Wody Polskie
 • mgr Anna Kębłowska – Kampinoski Park Narodowy
 • dr Łukasz Kozub – Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Katarzyna Marciszewska – Instytut Nauk Leśnych, SGGW w Warszawie
 • mgr Magdalena Lewna – Muzeum Łazienki Królewskie
 • dr Piotr Mędrzycki – Wydział Architektury, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
 • dr Artur Obidziński – Instytut Nauk Leśnych, SGGW w Warszawie
 • dr inż. Anna Otręba – Kampinoski Park Narodowy
 • dr Paweł Pawlikowski – Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 • mgr inż. Jolanta Podlasiak – PAN Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie
 • dr inż. Tatiana Swoczyna – Instytut Nauk Ogrodniczych, SGGW w Warszawie
 • dr hab., inż. Andrzej Szczepkowski – Instytut Nauk Leśnych, SGGW w Warszawie
 • dr inż. Dan Wołkowycki – Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Politechnika Białostocka
 • dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska, prof. UW – Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Marta Wrzosek, prof. UW – Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Zaniewski – Instytut Nauk Leśnych, SGGW w Warszawie

Kampinoski Park Narodowy, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe: Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Białymstoku, Olsztynie i Warszawie oraz Nadleśnictwa: Łomża, Łuków, Myszyniec, Nowogród, Siedlce i Supraśl