Jubileusz Stulecia PTB

Logo Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Botanicy polscy zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Botanicznym będą obchodzić Jubileusz 100-lecia swojej działalności na arenie krajowej i międzynarodowej w 2022 roku. Kulminacja obchodów przypadnie na dzień 28 czerwca 2022 roku, a główne uroczystości odbędą się w Warszawie, na terenie Uniwersytetu Warszawskiego – w miejscu, w którym zaczęło bić serce Stowarzyszenia.

Naszym pragnieniem jest aby było to wielkie święto nie tylko członków Towarzystwa, ale również całej społeczności naukowej zaangażowanej w rozwój nauk botanicznych. Świętowanie jubileuszu zostanie poprzedzone organizacją licznych ogólnokrajowych i lokalnych wydarzeń prowadzonych w 15 oddziałach PTB i 15 jego sekcjach specjalistycznych. W ten sposób chcielibyśmy przekazać społeczeństwu naszą wiedzę i pasję oraz podzielić się tym co nas łączy: umiłowaniem roślin.

Jako naukowcy jesteśmy ekspertami w różnych dziedzinach nauk przyrodniczych i poprzez eksperymentalne pogłębianie wiedzy dbamy o rozwój i postęp w specjalnościach, które reprezentujemy. Zrzeszenie w Polskim Towarzystwie Botanicznym daje nam podstawę do zajmowania stanowiska w sprawach ważnych dla naukowej społeczności, kreowania trendów naukowych, uwrażliwiania na potrzebę ochrony środowiska naturalnego, chronienia historycznej wiedzy, która dała podwaliny rozwojowi nauk botanicznych i wreszcie popularyzowania osiągnięć naukowych wśród społeczeństwa, zwłaszcza dzieci, młodzieży i studentów. W początkach swojego funkcjonowania Towarzystwo było żywym pomostem pomiędzy nauką polską i światową. Poprzez gromadzenie i wymianę fachowych czasopism botanicznych, wydawanie własnych periodyków oraz ożywione kontakty zagraniczne było Ono oknem na świat dla ówczesnej, zamkniętej w swoich granicach Ojczyzny i jej naukowców. Dzisiaj rolę Towarzystwa postrzegamy poprzez pryzmat jednoczenia społeczności naukowej, dostrzegania i pokazywania jej największych wartości oraz popularyzowania nauki.

Mając zaszczyt przygotowywać i uczestniczyć w Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Botanicznego pragniemy godnie uhonorować intelektualną wartość i społeczny entuzjazm zaszczepiony nam przez Członków-Założycieli, pielęgnowany i rozwijany na przestrzeni stu lat aktywnego funkcjonowania PTB. Tę spuściznę chcielibyśmy przekazać następnym pokoleniom botaników z nadzieją, że tak jak dotychczas będzie użyteczna całemu społeczeństwu.

Prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego
Prof. dr hab. Anna Mikuła