Illustrated flora of Tajikistan and adjacent areas

Ukazała się książka, na którą wielu botaników czekało od dawna – ilustrowana monografia o florze Tadżykistanu i obszarach przyległych pod redakcją prof. dra hab. Arkadiusza Nowaka i dra hab. Marcina Nobisa, prof. UJ i współautorstwie dr hab. Sylwii Nowak, dr hab. Agnieszki Nobis, mgr Anny Wróbel, dra Sebastiana Świerszcza, dr Eweliny Klichowskiej, dr Iwony Dembicz i dra Grzegorza Kuszy.

Illustrated flora of Tajikistan and adjacent areas to unikalne dzieło o wyjątkowych walorach poznawczych, popularyzatorskich i edukacyjnych. Na prawie 800 stronach po raz pierwszy została przedstawiona synteza zróżnicowania syntaksonomicznego Tadżykistanu z opisanymi w ciągu ostatniej dekady 150 nowymi dla nauki zespołami roślinnymi. Główną częścią pracy jest katalog roślin obejmujący 1864 gatunki na ponad 4 tys. fotografii, w tym ok. 700 endemitów. Każdy gatunek przedstawiony jest na 1–4 fotografiach z opisaniem zasięgu geograficznego, rozmieszczenia pionowego, ekologii, diagnostycznych cech taksonomicznych i własności użytkowych. W opisie uwzględniono także stan zagrożenia gatunków w obszarze Tadżykistanu.

Monografia została wydana dzięki wsparciu Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Botanicznego i w wersji elektronicznej dostępna jest w Repozytorium PTB pod adresem: https://hdl.handle.net/20.500.12333/294