Wydawnictwa zwarte – wniosek o wydanie zgody na publikację

Prosimy o przesyłanie propozycji prac do publikacji poza wydawnictwami seryjnymi PTB na adres email [encode_email]publications@pbsociety.org.pl[/encode_email].