Acta Agrobotanica

ISSN: 2300-357X (wersja on-line)
ISSN: 0065-0951 (wersja drukowana; wydawana do 2015 r.)

Kontakt do Redakcji: [encode_email]aa@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Archiwum prac

Polityka wydawnicza, w tym wytyczne dla autorów

Przesyłanie pracy do Redakcji

Acta Agrobotanica ukazuje się od 1953 roku. W 2007 roku zmieniono format i szatę graficzną czasopisma. Do 2010 r. było wydawane jako półrocznik, od 2011 do 2020 roku ukazywały się regularnie 4 zeszyty w ciągu roku, od 2021 roku (od tomu 74) rocznik (z publikacją prac w trybie ciągłym). Od 2016 roku wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej, w trybie open access (od 2012 roku). Publikuje oryginalne prace badawcze, przeglądowe oraz krótkie komunikaty z zakresu biologii roślin uprawnych lub dziko rosnących, w języku angielskim. Tematyka prac dotyczy także flory i fitocenoz zmienionych antropogenicznie, roślin pszczelarskich, geobotaniki, botaniki stosowanej, herbologii, aerobiologii i fitopatologii.

Czasopismo przez wiele lat redagowali: Janina Lekczyńska i Stanisław Wóycicki (1953–1970), następnie Janina Lekczyńska i Zofia Starck (1970–1979), Leszek Jankiewicz i Marian Saniewski (1980–1982), Marian Saniewski i Adam Dobrzański (1982–1983), Leszek Jankiewicz i Marian Saniewski (1984), Marian Saniewski i Adam Dobrzański (1985–1992) oraz Marian Saniewski (1993–1998), Janusz Lipecki (1999–2004), Elżbieta Weryszko-Chmielewska (2005–2015; obecnie pełni funkcję honorowego redaktora). Od roku 2015 funkcję redaktora naczelnego pełni Bożena Denisow.

Czasopismo indeksowane jest m.in. w:

Logo Acta Agrobotanica

Logo Acta Agrobotanica symbolizuje niezbędne trio: wodę, odżywianie, reprodukcję – motory życia, zmienności, ewolucji. Odgrywają one kluczową rolę w szeregu życiodajnych cykli. Łączą różne poziomy organizacji biologicznej – od molekularnego po ekosystemowy. Każdy ściśle zdefiniowany i funkcjonalny. Nawzajem się uzupełniają. Niezbędne w przekazie informacji genetycznej, formowaniu niepowtarzalnych osobników, z których każdy ma określone znaczenie. Trwają, od powstania życia na naszej planecie. Konieczne dla naszego przetrwania. Bez nich nasza egzystencja byłaby zagrożona.
Autor: prof. Bożena Denisow

Zespół Redakcyjny
(kadencja 2020–2022)

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Bożena Denisow

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Redaktor honorowy

prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zastępca redaktora naczelnego

dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sekretarz redakcji

dr Aneta Sulborska-Różycka

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Rada naukowa

prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak – przewodnicząca

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr. David P. Belesky

West Virginia University

prof. dr hab. Andrzej Borowy

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. Carles Codina

University of Barcelona

prof. dr hab. (emerita) Bożenna Czarnecka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr Arthur Davis

University of Saskatchewan

prof. Maya Dimitrova

Agricultural University of Plovdiv

prof. dr hab. (emeritus) Adam Dobrzański

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

prof. dr hab. Bohdan Dobrzański jun.

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr. Elena T. Iakimova

Agricultural Academy, Bulgaria

prof. dr hab. (emerita) Irena Kiecana

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Izabela Konczak, PhD

New South Wales University

prof. dr hab. (emeritus) Tadeusz Korniak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Per Kryger

Aarthus University

dr Eun-Mo Lee

Chungcheongnam-do Agricultural Research and Extension Services

prof. Dariusz P. Malinowski, PhD

Texas A&M AgriLife Research

prof. dr Zvenyslava Mamchur

Ivan Franko National University of Lviv

prof. dr hab. Małgorzata Mańka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr. Kensuke Miyamoto

Osaka Prefecture University

assistant professor Massimo Nepi

University of Siena

prof. dr hab. Joanna Nowak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

prof. dr hab. Leszek Orlikowski

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

prof. ing. Robert Pokluda, PhD

Mendel University in Brno

prof. dr hab. (emeritus) Czesław Sadowski

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

prof. dr hab. Marian Saniewski

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

prof. Thomas Sawidis

University of Thessaloniki

prof. dr. sci. biol. Lydia Tasenkevich

Ivan Franko National University of Lviv

prof. dr hab. Kazimierz Tomala

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr. Andon Vassilev

Agricultural University of Plovdiv

Łukasz Wieteska PhD

University of Pittsburgh

Redaktorzy tematyczni

prof. dr hab. Iwona Ciereszko

Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. UP

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Joanna Kaczmarek

Instytut Genetyki Roślin, Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Idalia Kasprzyk

Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. inż. Barbara Łotocka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr Marzena Parzymies

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Piotr Sugier, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Alina Syp, prof. IUNG-PIB

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy

dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Ewa Zalewska, prof. UP

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Marcin Zych

Uniwersytet Warszawski

Redaktor statystyczny

dr hab. Agnieszka Kubik-Komar, prof. UP

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Redaktor językowy

prof. Alan J. M. Baker

The University of Melbourne

The University of Queensland

The University of Sheffield

Redaktor techniczny

mgr Piotr Otręba

Polskie Towarzystwo Botaniczne