57. Zjazd PTB w Lublinie – przedłużenie terminów rejestracji i wnoszenia opłat

Szanowni Państwo,

ze względu na sytuację dotyczącą płatności, Organizatorzy 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego przedłużają termin wnoszenia opłat do dnia 5 marca 2016 r.

Dziękujemy za rejestrację i już nadesłane streszczenia i jednocześnie gorąco prosimy o dotrzymanie terminu rejestracji i przesyłania streszczeń – przedłużonego do 15 lutego 2016, ponieważ wymagają one opracowania.

Przypominamy zatem:

  • rejestracja – do 15 lutego 2016
  • nadsyłanie abstraktów – do 15 lutego 2016
  • opłaty – do 5 marca 2016.

Szczegóły dotyczące tej ogólnopolskiej konferencji można znaleźć na stronie Zjazdu.

 

Pozdrawiam serdecznie

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 57. Zjazdu PTB
dr hab. Ewa Szczuka, prof. UMCS