Zdobywcy Nagrody dla młodych badaczy

Pierwsze Nagrody zostały przyznane w 2013 roku na 56. Zjeździe PTB w Olsztynie:

 • 1. miejsce – Łukasz Grewling – Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • 2. miejsce – Marcin Pietras – Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
 • 3. miejsce – Wioletta Wasilewska – Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2016 roku na 57. Zjeździe PTB w Lublinie Nagrody przyznano:

 • 1. miejsce – Weronika Czarnocka z Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 • 2. miejsce – Kinga Lewtak z Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 3. miejsce – Katarzyna Sękiewicz z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.

W 2019 roku na 58. Zjeździe PTB w Krakowie Nagrody przyznano:

 • 1. miejsce – Małgorzata Grzyb z PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
 • 2. miejsce – Łukasz Walas – Instytut Dendrologii w Kórniku
 • 3. miejsce – Monika Cioć – Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

W 2022 roku na 59. Zjeździe PTB w Warszawie Nagrody przyznano:

 • 1. miejsce – dr n. med. Marta Klimek-Szczykutowicz – Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 2. miejsce – mgr inż. Wojciech Makowski – Wydział Biotechologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • 3. miejsce – dr Iwona Sadura – Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie
 • 3. miejsce – mgr inż. Kamila Laskoś – Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie.