Laureaci Medalu im. Prof. Z. Czubińskiego

2001

 • zespół w składzie: prof. Władysław Matuszkiewicz, prof. Janusz B. Faliński, prof. Andrzej S. Kostrowicki, prof. Jan M. Matuszkiewicz, prof. Romuald Olaczek, prof. Teofil Wojterski – za dzieło pt. Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa 1:300 000
 • zespół w składzie: prof. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, prof. Tomasz Goslar, prof. Teresa Madeyska, prof. Leszek Starkel – za dzieło pt. Lake Gościąż, central Poland. A monographic study. Part 1
 • Instytut Dendrologii PAN w Kórniku – za serię pt. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce pod red. Stefana Białoboka, Zygmunta Czubińskiego i Kazimierza Browicza
 • prof. Jacek Herbich – za dzieło pt. Przestrzenno-dynamiczne zróżnicowanie dolin w krajobrazie młodoglacjalnym na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego
 • prof. Bogdan Jackowiak – za dzieło pt. Struktura przestrzenna flory dużego miasta. Studium metodyczno-problemowe
 • prof. Barbara Sudnik-Wójcikowska – za dzieło pt. Czasowe i przestrzenne aspekty procesu synantropizacji na przykładzie wybranych miast Europy Środkowej
 • prof. Zdzisława Wójcik – za dzieło pt. Zbiorowiska segetalne Pojezierza Suwalskiego oraz za całość dorobku naukowego

2004

 • dr Hanna Piotrowska – za monografię pt. Zróżnicowanie i dynamika nadmorskich lasów i zarośli w Polsce wydaną w 2003 r. przez Wydawnictwo Naukowe Bogucki w Poznaniu
 • prof. dr hab. Stanisław Cieśliński – za pracę pt. Atlas rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce północno-wschodniej opublikowaną w 2003 r. w Phytocoenosis – Supplementum Cartographiae Geobotanicae

2007

 • dr hab. Agnieszka Popiela – za dzieło pt. Phytogeographic aspects of the occurrence of forest vascular plant species in Pomerania (northwest Poland) opublikowane w 2004 roku w serii wydawniczej Botanische Jahrbücher für Systematik
 • dr hab. Barbara Tokarska-Guzik – za dzieło pt. The establishment and spread of alien plant species (kenophytes) in the flora of Poland wydane w 2005 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • dr Adam Stebel – za dzieło pt. The mosses of the Beskidy Zachodnie as a paradigm of biological and environmental changes in the flora of the Polish Western Carpathians wydane przez Wydawnictwo Sorus w Poznaniu
 • dr hab. Andrzej Brzeg – za dzieło pt. Zespoły kserotermofilnych ziołorośli okrajkowych z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1962 w Polsce wydane przez Bogucki Wydawnictwo Naukowe w Poznaniu

2010

 • dr hab. Władysław Danielewicz – za dzieło pt. Ekologiczne uwarunkowania zasięgów drzew i krzewów na aluwialnych obszarach doliny Odry wydaną w 2008 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • dr hab. Janusz Łuszczyński, prof. UJK – za dzieło pt. Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts. opublikowaną w 2007 r. w serii Monographiae Botanicae

2013

 • dr Anna Zalewska – za dzieło Ecology of Lichens of the Puszcza Borecka Forest (NE Poland), wydane w 2012 r. przez Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

2016

 • dr Alicja Barć, dr hab. Andrzej Brzeg, prof. UAM, dr hab. Aldona K. Uziębło, prof. dr hab. Stanisław Wika – za dzieło The upland mixed fir coniferous forest Abietetum albae Dziubałtowski 1928 in the central part of the Cracow-Częstochowa Upland, wydane w 2015 r. przez Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • redaktorzy (prof. dr hab. Adam Zając i prof. dr hab. Maria Zając) oraz autorzy (dr Wacław Bartoszek, Stefan Gawroński, dr hab. Kinga Kostrakiewicz-Gierałt, dr Maciej Kozak, dr hab. Józef Mitka, prof. UJ, dr hab. Agnieszka Nobis, dr hab. Marcin Nobis, dr hab. Krzysztof Oklejewicz, prof. UR, dr hab. Alina Stachurska-Swakoń, dr Marian Szewczyk, prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik, prof. dr hab. Krystyna Towpasz, prof. dr hab. Bogdan Zemanek) dzieła pt. Rozmieszczenie kenofitów w Karpatach polskich i na ich przedpolu, wydanego w 2015 r. przez Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2019

 • dr hab. Krzysztof Banaś – za monografię pt. The principal regulators of vegetation structure in lakes of north-west Poland. A new approach to the assembly of macrophyte communities, wydaną w 2016 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

2022

 • zespół w składzie: prof. dr hab. Wiesław Mułenko (UMCS), dr Kamila Bacigálová (Slovak Academy of Scences), dr Monika Kozłowska (UMCS), dr Urszula Świderska-Burek (UMCS), dr Agata Wółczańska (UMCS), dr Maria Alicja Chmiel (UMCS) – za pracę pt. The microfungi of the Tatra Mountains and surrounding areas. An annotated catalogue, wydaną w 2020 r. przez Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Monika Podgórska (UJK w Kielcach) – za pracę pt. The forest flora and vegetation on post-mining mounds in the northern foreland of the Świętokrzyskie Mountains. The vascular plant species as indicators of former iron ore mining areas wydaną w 2019 r. przez Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek, prof. uczelni (UKW w Bydgoszczy) – za pracę pt. Szata roślinna wybranych fragmentów dolin Noteci i Kanału Bydgoskiego jako efekt zróżnicowania warunków siedliskowych i gospodarki człowieka wydaną w 2019 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close