Oddziały

Oddziały Polskiego Towarzystwa Botanicznego są jego jednostkami terenowymi i podlegają władzom Towarzystwa. Są powoływane uchwałą Zarządu Głównego, na pisemny wniosek złożony przez co najmniej 15 członków zwyczajnych i honorowych Towarzystwa. Podlegają legalizacji przez właściwe terenowe organy administracji państwowej. Nie mogą uzyskiwać osobowości prawnej.

Władzą oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału, a jego organami są: Zarząd Oddziału (składający się z 4–9 członków, w tym: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika) oraz Komisja Rewizyjna Oddziału (która kontroluje całokształt działalności oddziału). Kadencja organów oddziału trwa 3 lata i winna rozpoczynać się po posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa.

Materialną podstawą działalności oddziału są składki członkowskie, fundusze przekazywane przez Zarząd Główny, a także środki pochodzące z innych źródeł określonych w paragrafie 46 ust. 1 Statutu, zaakceptowane przez Prezydium Zarządu Głównego.

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

  • realizowanie statutowych celów Towarzystwa
  • realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz uchwał i wytycznych naczelnych władz i organów Towarzystwa
  • opracowywanie planów działalności oddziału i sprawozdań składanych do Zarządu Głównego
  • prowadzenie działalności finansowej w ramach upoważnień i wytycznych udzielonych przez Zarząd Główny
  • zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału i składanie na nich sprawozdań ze swej działalności.
Tablica powstała z okazji Jubileuszu Stulecia PTB

Na stronie każdej z 15 sekcji PTB znajdą Państwo tablicę ilustrującą obiekty zainteresowań członków danej sekcji.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close