Działalność opiniotwórcza

Jednym z zadań statutowych Polskiego Towarzystwa Botanicznego jest wydawanie opinii w sprawach związanych z szeroko rozumianą ochroną przyrody w naszym kraju (por. § 7 p. 5 Statutu PTB). Stowarzyszenie aktywnie angażuje się także w rozwój nauki polskiej, rozwiązywanie problemów środowiska naukowego i poszukiwanie środków zaradczych (podstawa prawna – § 6 Statutu PTB).

Opinie PTB mogą być wydawane na wniosek instytucji (np. organów państwowych i samorządowych), na prośbę osób prywatnych, a także z inicjatywy członków Towarzystwa.

Troszczymy się nie tylko o dobro naszego Towarzystwa. Sprawy przyrody i społeczeństwa polskiego są nam równie bliskie.