Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 23, No 1 (1970) Badania nad degeneracją nasiennego łubinu żółtego w różnych rejonach klimatycznych Polski [Investigations on degeneration of seed yellow lupine in different climatic districts in Poland] Details   PDF
Danuta Książek
 
Vol 9, No 2 (1960) Badania nad ewentualną możliwością dziedziczenia cech nabytych na skutek indukcji fotoperiodycznej u rośliny krótkiego dnia Perilla ocimoides L. [Investigation on the possible acquisition of characteristics as a result of photoperiodic induction in a short day plant] Details   PDF
T. Rylska, L. Rozegnałowa
 
Vol 4, No 1 (1956) Badania nad fotoperiodyzmem pachnotki (Perilla ocimoides L.) [Photoperiod Investigations on Perilla ocimoides L.] Details   PDF
T. Rylska, M. Wisłocka
 
Vol 10, No 1 (1961) Badania nad gorzką zgnilizną jabłek powodowaną przez grzyby Gloeosporium perennans Zeller et Childs, Gloeosporium album Osterw. i Gloeosporium fructigenum Berk. [Investigations on the bitter rot of apples caused by Gloeosporium perennans Zell. et Childs, G. album Osterw. and G. fructigenum Berk.] Details   PDF
Zbigniew Borecki
 
Vol 55, No 1 (2002) Badania nad grzybami zasiedlającymi rozdrobnione pędy jabłoni pozostawione w sadzie po cięciu [Observations on the fungi composition occurring on the apple shoots left in the orchard after pruning] Abstract   PDF
Marek Grabowski
 
Vol 10, No 2 (1961) Badania nad heterozją u pomidorów [Studies on Heterosis in Tomato] Details   PDF
Helena Bańkowska
 
Vol 18 (1966) Badania nad identyfikacją niektórych wirusów koniczyny i nostrzyku [Studies on the identification some clover and sweet clover viruses] Details   PDF
D. Książek
 
Vol 22, No 2 (1969) Badania nad infekcją kwiatów truskawek przez grzyb Botrytis cinerea Pers. [Some factors influencing strawberry flowers infection by Botrytis cinerea Pers.] Details   PDF
H. Borecka, A. Bielenin, R. Rudnicka
 
Vol 4, No 1 (1956) Badania nad jarowizacją różnych rodzajów i odmian zbóż i znaczenie tego zabiegu dla uprawy i hodowli roślin [Studies on the Vernalization Stage of Grain Varieties and Their Significance in the Cultivation and Breeding of Plants] Details   PDF
A. Słaboński
 
Vol 2, No 1 (1954) Badania nad mieszańcami otrzymanymi z krzyżówki generatywnej pszenicy Białej Kleszczewskiej × Agropyrum elongatum Host. P. B. [Studies on Hybrids Obtained Through Generative Crossing of Wheat Biała Kleszczewska (White Kleszczewska) × Agropyrum elongatum Host.] Details   PDF
K. Moldenhawer
 
Vol 58, No 2 (2005) Badania nad możliwością wykorzystania wybranych roślin z rodziny Brassicaceae w ochronie ogórka przed zgorzelą siewek powodowaną przez Rhizoctonia solani Kűhn i Fusarium culmorum (W. G. Smith) Sacc. [Research on possibilities of utilization of chosen Brassicaceae plants in protection of cucumber against damping-off caused by Rhizoctonia solani Kühn and Fusarium culmorum (W. G. Smith) Sacc.] Abstract   PDF
Zbigniew J. Burgieł
 
Vol 5, No 1 (1956) Badania nad niestałymi cechami u Phaseolus vulgaris L. [Studies on Unstable Characters in Phaseolus vulgaris L.] Details   PDF
H. Bańkowska
 
Vol 11 (1962) Badania nad odpornością dwu odmian pszenicy jarej na okresowy deficyt wodny. Cz. I. Rośliny nie hartowane [Researches on the resistaince of two varieties of spring wheat to periodical water deficit. I. The unhardened plants] Details   PDF
Bronisław Gej
 
Vol 11 (1962) Badania nad odpornością dwu odmian pszenicy jarej na okresowy deficyt wodny. Cz. II. Rośliny hartowane [Researches on the resistaince of two varieties of spring wheat to periodical water deficit. I. The hardened plants] Details   PDF
Bronisław Gej
 
Vol 23, No 1 (1970) Badania nad odpornością różnych odmian, linii hodowlanych i dzikich gatunków pomidorów względem grzyba Cladosporium fulvum, Cooke w Polsce [Investigations on the resistance of various cultivated lines and wild species of tomatoes to the fungus Cladosporium fulvum Cooke in Poland] Details   PDF
B. Leski
 
Vol 25, No 2 (1972) Badania nad patogenicznością grzyba Rhizoctonia solani Kühn na lnie [Investigations of Rhizoctonia solani Kühn pathogenicity to flax] Abstract   PDF
St. Sadowski
 
Vol 21 (1968) Badania nad patogenicznością i biologią trzech gatunkó z rodzaju Ascochyta występujących na grochu (Pisum sativum L.) [Investigations on the pathogenicity and biology of three species of the genus Ascochyta occurring on pea (Pisum sativum L.)] Details   PDF
C. Bajan
 
Vol 22, No 1 (1969) Badania nad Phytophthora infestans (Mont.) de By na pomidorach w Polsce. Cz. I. Obserwacje nad wzrostem i zarodnikowaniem Ph. infestans na różnych podłożach oraz nad morfologią i biologią zarodników konidialnych [Investigations on the fungus Phytophthora infestans (Mont.) de By isolated from tomatoes. P.I. Development of the mycelium and sporulation on various media and the morphology and biology of the conidia and zoospores] Details   PDF
H. Kubicka
 
Vol 22, No 2 (1969) Badania nad Phytophthora infestans (Mont.) de By na pomidorach w Polsce. Cz. II. Porównawcze badania nad patogenicznością szczepów Phytophthora infestans z pomidorów oraz próba identyfikacji ras tego grzyba [Investigations on Phytophthora infestans (Mont.) de By on tomatoes in Poland. II. Comparative studies on the pathogenicity of Ph. infestans (Mont.) de By strains and attempts at identification of the races of this fungus] Details   PDF
H. Kubicka
 
Vol 6, No 1 (1957) Badania nad plamistością łodyg łubinu powodowaną przez Phomopsis leptostromiformis (Kühn) Bubak [Studies on the Patchiness of Lupine Stems Caused by Phomopsis leptostromiformis (Kühn) Bubak] Details   PDF
J. Kochman
 
Vol 23, No 2 (1970) Badania nad proliferacją (miotlastością) jabłoni w Polsce. II. Wyniki badań nad szkodliwością proliferacji jabłoni [Studies on apple proliferation disease in Poland. II. Influence of apple proliferation disease on the yield of the infected trees] Details   PDF
M. Kamińska, B. Zawadza
 
Vol 26, No 1 (1973) Badania nad proliferacja, (miotlastością) jabłoni w Polsce. III. Obserwacje nad zanikaniem objawów proliferacji jabłoni [Studies on apple proliferation in Poland. III. The observation on the recovery of proliferation diseased apple trees] Abstract   PDF
Maria Kamińska, Barbara Zawadzka
 
Vol 59, No 1 (2006) Badania nad przeciwutleniającymi właściwościami miodu pszczelego [Research on an antioxidant capacity of honeys] Abstract   PDF
Elżbieta Hołderna-Kędzia, Bogdan Kędzia
 
Vol 16 (1964) Badania nad przenoszeniem wirusów żółtaczki astra i żółtej karłowatości cebuli przy udziale skoczków Macrosteles laevis Rib. [Studies on the transmission of viruses - aster yellows and onion yellow dwarf by Macrosteles laevis Rib.] Details   PDF
J. Kochman, D. Książek
 
Vol 20 (1967) Badania nad rdestem garbnikowym (Polygonum coriarium Grig.) [Investigations on Tannic Knot-grass (Polygonum coriarium Grig.) Details   PDF
Olga Kostecka-Mądalska
 
126 - 150 of 1812 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>