Vol 14 (1963)

Table of Contents

Changes in ascorbic acid levels in apples of different varieties in the course of storage
K. A. Bogdański, H. W. Bogdańska
PDF
5-23
Zawartość olejku eterycznego w Heracleum Sosnowskyi Manden. z uprawy krajowej
O. Kostecka-Mądalska, Cz. Bańkowski
PDF
25-32
Reakcja pszenic jarych (Triticum vulgare L.) na obniżoną intensywność światła [The reaction of spring wheat on lowered light intensity]
Maria Wisłocka
PDF
33-46
Studai nad chorobami wirusowymi łubinów: wąskolistnością, brunatnieniem i mozaiką. II. Doświadczenia nad identyfikacją choroby "brunatnienia" łubinu żółtego i wąskolistnego [Studies on virus diseases of lupines: narrow-leavedness, browning and mosaic. II. Experiments on the identification of the "Browning" disease in yellow and blue lupine]
Danuta Książek
PDF
47-58
Studia nad chorobami wirusowymi łubinów: wąskolistnością, brunatnieniem i mozaiką. III. Z doświadczeń nad mozaiką łubinu trwałego [Studies on virus diseases of lupines: narrow-leavedness, browning and mosaic. IIl. Some experiments on the mosaic of perennial lupine]
Danuta Książek
PDF
59-69
Z badań nad biologią grzybów Venturia populina (Vuill.) Fabr. i V. tremulae Aderh. [Some biological study on Venturia populina (Vuill.) Fabr. and V. tremulae Aderh.]
Józef Kowalski
PDF
71-100
Badania nad biologią grzybów, powodujących chorobv luceryny, ze szczególnym uwzględnieniem chorób uwiądu na terenie Dolnego Śląska [Untersuchungen an der Biologie der Luzernekrankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Luzernewelkekrankheit im Dolny Śląsk]
St. Czaplińska
PDF
101-130
Obserwacje nad występowaniem grzybów infekujących podstawę źdźbła zbóż na terenie Dolnego Śląska [Fungi isolated from the culm bases of cereals in Lower Silesia]
A. Nespiak
PDF
131-153
Ocena testu rezorcynowego jako metody służącej do wykrywania wirusa liściozwoju w łodygach i bulwach ziemniaków [The value of callose test as the method used to the 'detection of leaf roll virus in potato stems and tubers]
Z. Zając
PDF
155-185
Różnice w degeneracji ziemniaka w obrębie jednego terenu w zależności od nalotów mszyc [Differences in degree of disease in potatoes in the same area dependant on difference in aphides - invasion]
A. Mikulska-Macheta
PDF
187-198
Zależność pokroju systemu korzeniowego podkładki od okulizowanej odmiany [Scion varieties determine root character of root-stocks]
A. Procop
PDF
199-203
Wpływ wielkości nasion na wzrost i kwitnienie Cyclamen persicum Mill. [The effect of the weight of the seed on the growth and flowering of Cyclamen persicum Mill]
Wł. Dłużewska, W. Chełstowska
PDF
205-215
Wpływ gibereliny na rozwój siewek lilaka (Syringa vulgaris L.) [Gibberellin effect on the development of lilac seedlings (Syringa vulgaris L.)]
Wł. Dłużewska, M. Stokowska
PDF
217-223
Wpływ gibereliny na wzrost pędów kwiatowych róż odm. Geheimrat Duisberg i Texas Centennial [The effect of gibberelling GA~ on the final length of flower shoots of the rose varietes Geheimrat Duisberg and Texas Centennial]
Wł. Dłużewska, M. Stokowska
PDF
225-231
Inaktywowanie wirusa mozaiki tytoniu w nasionach pomidorów [Inactivation of tobacco mosaic virus in tomato seed]
Krzysztof Niemyski
PDF
233-244
Wpływ przewodnich na porażenie jabłoni przez grzyb Venturia inaequalis (Cooke) Aderli. Doświadczenia z lat 1958-1960 [The influence of the stock upon Venturia inaequalis (Coocke) Aderh. infection in apple trees]
S. Jasnowski, S. Maćkowiak, F. Kemul
PDF
245-255
Intensywność oddychania pąków kwiatowych jabłoni James Grieve w okresie ich spoczynku i wzrostu [The respiration intensity of the dormant and growing apple flower-buds]
J. Wierszyłłowski, T. Hołubowicz
PDF
257-274
Przyczynek do badań nad wpływem gibereliny na kwitnienie ziemniaka
Barbara Góra
PDF
275-279