Vol 2, No 1 (1954)

Table of Contents

Próby zwalczania bezpłodności ziemniaka [Efforts to Combat Sterility in Potatoes]
J. Bernadowski
PDF
3-19
Wpływ terminu zaprawiania ziemniaków porażonych przez ospowatość (Rhisoctonia solani Kuehn) na szybkość wschodów i zdrowotność kiełków [Studies on the effect of season-dates of desinfection of potatoes carrying the sclerotia of Rhizoctonia solani Kuehn on germination and health of their germs]
W. Błaszczak
PDF
21-38
Badania nad mieszańcami otrzymanymi z krzyżówki generatywnej pszenicy Białej Kleszczewskiej × Agropyrum elongatum Host. P. B. [Studies on Hybrids Obtained Through Generative Crossing of Wheat Biała Kleszczewska (White Kleszczewska) × Agropyrum elongatum Host.]
K. Moldenhawer
PDF
39-68
Wyniki doświadczeń nad stosowaniem szczepień w rodzaju Beta [Results of experiments on the grafting in the genus Beta]
A. Filutowicz, W. Bejnar
PDF
69-80
Wyniki hodowli buraków cukrowych o skróconym korzeniu [Some Results on Breeding Short Root Sugar Beets]
A. Filutowicz
PDF
81-88
Przebieg pobierania składników pokarmowych przez Nephrolepis exaltata Schott [The Course of Absorbtion of Nutritive Factors by Nephrolepis exaltata Schott]
St. Wójcicki
PDF
89-95
Szczepienie wzajemne pomidora (Lycopersicum esculentum) i pieprzu tureckiego (Capsicum annuum) [Mutual Grafting of Tomatoes (Lycopersicum esculentum) and Red Pepper (Capsicum annuum)]
A. Kużdowicz
PDF
97-102
Warunki tworzenia się gałęzistych kłosów żyta [The conditions of the formation of branched ears in rye]
J. Lekczyńska, J. Wioncek
PDF
103-108
Wyniki doświadczeń szklarniowych i polowych nad zastosowaniem mieszanin pyłku dla wywołania heterozji u pomidorów [Results of Greenhouse and Field Experiments on the Use of Pollen Mixtures for the purpose of Evoking Heterosis in Tomatoes]
A. Kużdowicz
PDF
109-135
Wyniki chowu krewniaczego (4-rech pokoleń buraka cukrowego i efekt heterozji uzyskany po skrzyżowaniu I3 [Results of Inbreeding Four Generations of Sugar Beets and the Heterosis Effect obtained after Crossing I3]
A. Filutowicz
PDF
137-150
Wstępne badania nad anatomią strąków łubinu [Introductory Anatomical Examination of Lupine Pods]
Z. Tomaszewska
PDF
151-177
Badania nad wartością wypiekową niektórych linii krzyżówki Triticum vulgare Vill. × Agropyrum elongatum Host
K. Moldenhawer
PDF
179-201