Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 1 (1956) Badania porównawcze nad wpływem kilku substancji wzrostowych na ukorzenianie sią sadzonek goździków szklarniowych (Dianthus caryophyllus L.) odmiany „William Sim" [Comparative Investigations on the Influence of Several Growth Subsatnces on Rooting of Sets of the Carnation Variety „William Sim"] Details   PDF
Wł. Oszkinis
 
Vol 26, No 2 (1973) Badania procesu demetylacji nikotyny w warunkach in vivo [Investigations of nicotine demethylation process in vivo] Abstract   PDF
K. Blaim, R. Ciszewska
 
Vol 21 (1968) Badania składu olejku eterycznego z Peucedanum oreoselinum (L.) Moench z uprawy ogrodowej [Investigation of composition of the volatile oil from a garden culture of Peucedanum oreoselinum (L.)Moench] Details   PDF
O. Kostecka-Mądalska, W. Czuba
 
Vol 53, No 1 (2000) Badania wpływu herbicydów doglebowych na wzrost okulantów wiśni odmiany Łutówka [Influence of herbicides on growth of one-year-old trees of sour cherry cv. Łutówka] Abstract   PDF
Stanisław Wociór, Justyna Wieniarska, Irena Wójcik, Salwina Palonka
 
Vol 32, No 2 (1979) Badania wpływu herbicydów i nawożenia mineralnego na zawartość kwasów tłuszczowych w nasionach bobiku (Vicia faba) [Influence of herbicides and mineral fertilization on the fatty acids content in the seeds of the field bean (Vicia faba)] Abstract   PDF
Anna Sykut, Wiesław Wójcik
 
Vol 25, No 2 (1972) Badania zamartości kwasu L-askorbinowego w różnych fazach dojrzałości owoców papryki poddanych działaniu etyloiminy i promieni gamma [Ascorbic acid content in different stages of ripen fruits pepper submit effect El and irradiation by 60Co] Abstract   PDF
T. Zderkiewicz, J. Dyduch
 
Vol 33, No 1 (1980) Badanie potrzeb nawozowych groszku pachnącego (Lathyrus odoratus L.) w uprawie hydroponicznej przy zastosowaniu detergentu [Research on the fertilizer demand and on the influence of detergent on sweet pea (Lathyrus odoratus L.) cv. 'Wirlarind', grown in hydroponic cultures] Abstract   PDF
Z. Gumiński
 
Vol 34, No 1 (1981) Badanie przebiegu wegetacji i cech użytkowych rodów soi korelatywnie związanych z plonem nasion [The studies on vegetation period and plant characters determining seed yield in soybean] Abstract   PDF
Jerzy Szyrmer
 
Vol 26, No 1 (1973) Badanie wpływu naturalnych ekstraktów roślinnych na izolowane wierzchołki wzrostów pedów w hodowli in vitro [Investigation of the influence of natural plant extracts on isolated generative apices cultivated in vitro] Abstract   PDF
E. Kuta, C. Ryka
 
Vol 29, No 1 (1976) Badanie wzrostu kultur korzeniowych oraz tworzenia i wzrostu in vitro kalusów z różnych organów marchmi odmiany Terfekcja [Growth and callus formation of tissue cultures derived from various carrot organs] Abstract   PDF
Anna M. Domańska, Aldona Rennert
 
Vol 58, No 1 (2005) Barley yellow dwarf disease as a target of breeding for resistance (short review) Abstract   PDF
Katarzyna Golnik
 
Vol 24, No 1 (1971) Barumiki antocyjanowe u Iris germanica [Anthocyanin pigments in Iris germanica L.] Abstract   PDF
J. Szczepańska, M. Solecka
 
Vol 38, No 2 (1985) Beyond-root calcium fertilization of apple trees Abstract   PDF
Kazimierz Słowik, Dariusz Świetlik
 
Vol 34, No 2 (1981) Biochemiczne wskaźniki stopnia odporności chmielu na Verticillium albo-atrum i Fusarium sambucinum [Biochemical indices of hop resistance to Verticillium albo-atrum and Fusarium sambucinum] Abstract   PDF
Jan Piotrowski, Marian Milczak
 
Vol 71, No 4 (2018) Biodiversity of weed communities in common wheat and spelt following various forecrops Abstract   PDF
Maria Wanic, Mariola Parzonka, Dariusz Załuski
 
Vol 59, No 1 (2006) Biologia kwitnienia i obfitość pylenia Anemone japonica Houtt. = Anemone × hybrida hort. [Blooming biology and pollen abundance of Anemone japonica Houtt. = Anemone × hybrida hort] Abstract   PDF
Bożena Denisow, Małgorzata Bożek
 
Vol 15 (1964) Biologia kwitnienia i owocowania Primula obconica Hance [Biology of flowering and fruiting in Primula obconica Hance] Details   PDF
Stanisława Dąbrowska
 
Vol 59, No 1 (2006) Biologia kwitnienia i wydajność cukrowa kwiatów dwóch odmian Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark. [Blooming biology and sugar efficiency of two cultivars of Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.] Abstract   PDF
Małgorzata Bożek, Justyna Wieniarska
 
Vol 39, No 1 (1986) Biologia kwitnienia i zapylania warzyw baldaszkowatych. Część III. Selery korzeniowe (Apium graveolens L. var. rapaceum Gaud.) [The biology of flowering and pollination in umbellate vegetables. Part III. (Apium graveolens L. var. rapaceum Gaud.)] Abstract   PDF
Zofia Warakomska, Zofia Kolasa, Anna Wróblewska
 
Vol 35, No 1 (1982) Biologia kwitnienia i zapylania warzyw baldaszkowych. Część I: Koper ogrodowy (Anethum graveolens L.) [Biology of the bloom and pollination of the umbelliferous vegetables. Part I: Garden dill (Anethum graveolens L.)] Abstract   PDF
Zofia Warakomska, Zofia Kolasa, Anna Wróblewska
 
Vol 36, No 1-2 (1983) Biologia kwitnienia i zapylania warzyw baldaszkowych. Część II. Pietruszka zwyczajna (Petroselinum sativum Hoffm.) [The biology of flowering and pollination in umbellate vegetables. Part II. Petroselinum sativum Hoffm.] Abstract   PDF
Zofia Warakomska, Zofia Kolasa, Anna Wróblewska
 
Vol 59, No 1 (2006) Biologia kwitnienia, nektarowanie i oblot przez owady zapylające kwiatów dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo L.) [Flowering biology, nectar production and insect visits in Cucurbita pepo L. flowers] Abstract   PDF
Marta Dmitruk
 
Vol 54, No 2 (2001) Biological activity of saponins from alfalfa tops and roots against Colorado potato beetle larvae Abstract   PDF
Maryla Szczepaniak, Katarzyna Krystkowiak, Marian Jurzysta, Zbigniew Biały
 
Vol 71, No 2 (2018) Biological and production responses of intercropped plants of pea, spring wheat, and linseed Abstract   PDF
Agnieszka Klimek-Kopyra, Tadeusz Zając, Andrzej Oleksy, Bogdan Kulig
 
Vol 65, No 4 (2012) Biological determinants of plant and crop productivity of flax (Linum usitatissimum L.) Abstract   PDF
Tadeusz Zając, Andrzej Oleksy, Agnieszka Klimek-Kopyra, Bogdan Kulig
 
176 - 200 of 1783 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>