Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 1 (1956) Badania porównawcze nad wpływem kilku substancji wzrostowych na ukorzenianie sią sadzonek goździków szklarniowych (Dianthus caryophyllus L.) odmiany „William Sim" [Comparative Investigations on the Influence of Several Growth Subsatnces on Rooting of Sets of the Carnation Variety „William Sim"] Details   PDF
Wł. Oszkinis
 
Vol 26, No 2 (1973) Badania procesu demetylacji nikotyny w warunkach in vivo [Investigations of nicotine demethylation process in vivo] Abstract   PDF
K. Blaim, R. Ciszewska
 
Vol 21 (1968) Badania składu olejku eterycznego z Peucedanum oreoselinum (L.) Moench z uprawy ogrodowej [Investigation of composition of the volatile oil from a garden culture of Peucedanum oreoselinum (L.)Moench] Details   PDF
O. Kostecka-Mądalska, W. Czuba
 
Vol 53, No 1 (2000) Badania wpływu herbicydów doglebowych na wzrost okulantów wiśni odmiany Łutówka [Influence of herbicides on growth of one-year-old trees of sour cherry cv. Łutówka] Abstract   PDF
Stanisław Wociór, Justyna Wieniarska, Irena Wójcik, Salwina Palonka
 
Vol 32, No 2 (1979) Badania wpływu herbicydów i nawożenia mineralnego na zawartość kwasów tłuszczowych w nasionach bobiku (Vicia faba) [Influence of herbicides and mineral fertilization on the fatty acids content in the seeds of the field bean (Vicia faba)] Abstract   PDF
Anna Sykut, Wiesław Wójcik
 
Vol 25, No 2 (1972) Badania zamartości kwasu L-askorbinowego w różnych fazach dojrzałości owoców papryki poddanych działaniu etyloiminy i promieni gamma [Ascorbic acid content in different stages of ripen fruits pepper submit effect El and irradiation by 60Co] Abstract   PDF
T. Zderkiewicz, J. Dyduch
 
Vol 33, No 1 (1980) Badanie potrzeb nawozowych groszku pachnącego (Lathyrus odoratus L.) w uprawie hydroponicznej przy zastosowaniu detergentu [Research on the fertilizer demand and on the influence of detergent on sweet pea (Lathyrus odoratus L.) cv. 'Wirlarind', grown in hydroponic cultures] Abstract   PDF
Z. Gumiński
 
Vol 34, No 1 (1981) Badanie przebiegu wegetacji i cech użytkowych rodów soi korelatywnie związanych z plonem nasion [The studies on vegetation period and plant characters determining seed yield in soybean] Abstract   PDF
Jerzy Szyrmer
 
Vol 26, No 1 (1973) Badanie wpływu naturalnych ekstraktów roślinnych na izolowane wierzchołki wzrostów pedów w hodowli in vitro [Investigation of the influence of natural plant extracts on isolated generative apices cultivated in vitro] Abstract   PDF
E. Kuta, C. Ryka
 
Vol 29, No 1 (1976) Badanie wzrostu kultur korzeniowych oraz tworzenia i wzrostu in vitro kalusów z różnych organów marchmi odmiany Terfekcja [Growth and callus formation of tissue cultures derived from various carrot organs] Abstract   PDF
Anna M. Domańska, Aldona Rennert
 
Vol 58, No 1 (2005) Barley yellow dwarf disease as a target of breeding for resistance (short review) Abstract   PDF
Katarzyna Golnik
 
Vol 24, No 1 (1971) Barumiki antocyjanowe u Iris germanica [Anthocyanin pigments in Iris germanica L.] Abstract   PDF
J. Szczepańska, M. Solecka
 
Vol 38, No 2 (1985) Beyond-root calcium fertilization of apple trees Abstract   PDF
Kazimierz Słowik, Dariusz Świetlik
 
Vol 34, No 2 (1981) Biochemiczne wskaźniki stopnia odporności chmielu na Verticillium albo-atrum i Fusarium sambucinum [Biochemical indices of hop resistance to Verticillium albo-atrum and Fusarium sambucinum] Abstract   PDF
Jan Piotrowski, Marian Milczak
 
Vol 71, No 4 (2018) Biodiversity of weed communities in common wheat and spelt following various forecrops Abstract   PDF
Maria Wanic, Mariola Parzonka, Dariusz Załuski
 
Vol 72, No 4 (2019) Biolistics transformation of callus and cell suspension cultures of Capsicum annuum L. ‘Serrano’ is useful for in vitro studies of the relative contents of secondary metabolites Abstract   PDF
Sara Cristina Brito-Sánchez, Fredy Alan Zaragoza-Pérez, Teresa de Jesús Olivera-Flores, José Fausto Rivero-Cruz, Jessica Amacosta, Francisca Morayna Gutiérrez-Luna, Lilián Gabriela Valencia-Turcotte, Rogelio Rodríguez-Sotres
 
Vol 59, No 1 (2006) Biologia kwitnienia i obfitość pylenia Anemone japonica Houtt. = Anemone × hybrida hort. [Blooming biology and pollen abundance of Anemone japonica Houtt. = Anemone × hybrida hort] Abstract   PDF
Bożena Denisow, Małgorzata Bożek
 
Vol 15 (1964) Biologia kwitnienia i owocowania Primula obconica Hance [Biology of flowering and fruiting in Primula obconica Hance] Details   PDF
Stanisława Dąbrowska
 
Vol 59, No 1 (2006) Biologia kwitnienia i wydajność cukrowa kwiatów dwóch odmian Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark. [Blooming biology and sugar efficiency of two cultivars of Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.] Abstract   PDF
Małgorzata Bożek, Justyna Wieniarska
 
Vol 39, No 1 (1986) Biologia kwitnienia i zapylania warzyw baldaszkowatych. Część III. Selery korzeniowe (Apium graveolens L. var. rapaceum Gaud.) [The biology of flowering and pollination in umbellate vegetables. Part III. (Apium graveolens L. var. rapaceum Gaud.)] Abstract   PDF
Zofia Warakomska, Zofia Kolasa, Anna Wróblewska
 
Vol 35, No 1 (1982) Biologia kwitnienia i zapylania warzyw baldaszkowych. Część I: Koper ogrodowy (Anethum graveolens L.) [Biology of the bloom and pollination of the umbelliferous vegetables. Part I: Garden dill (Anethum graveolens L.)] Abstract   PDF
Zofia Warakomska, Zofia Kolasa, Anna Wróblewska
 
Vol 36, No 1-2 (1983) Biologia kwitnienia i zapylania warzyw baldaszkowych. Część II. Pietruszka zwyczajna (Petroselinum sativum Hoffm.) [The biology of flowering and pollination in umbellate vegetables. Part II. Petroselinum sativum Hoffm.] Abstract   PDF
Zofia Warakomska, Zofia Kolasa, Anna Wróblewska
 
Vol 59, No 1 (2006) Biologia kwitnienia, nektarowanie i oblot przez owady zapylające kwiatów dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo L.) [Flowering biology, nectar production and insect visits in Cucurbita pepo L. flowers] Abstract   PDF
Marta Dmitruk
 
Vol 54, No 2 (2001) Biological activity of saponins from alfalfa tops and roots against Colorado potato beetle larvae Abstract   PDF
Maryla Szczepaniak, Katarzyna Krystkowiak, Marian Jurzysta, Zbigniew Biały
 
Vol 71, No 2 (2018) Biological and production responses of intercropped plants of pea, spring wheat, and linseed Abstract   PDF
Agnieszka Klimek-Kopyra, Tadeusz Zając, Andrzej Oleksy, Bogdan Kulig
 
176 - 200 of 1812 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>