Vol 10, No 2 (1961)

Table of Contents

Ustalenie dojrzałości technologicznej liści gatunku Yucca, filaineiitosa L. [The establishment of technological maturity with species Yucca filamentosa L.]
Zdzisław Zakrzewski
PDF
5-18
Badania nad zawartością kwasu askorbinowego u pszenic jarych i ozimych w okresie kiełkowania i wschodów [Investigations on ascorbic acid content in spring and winter wheat in time of germination and early growth]
M. Michniewicz, K. Rowicka
PDF
19-34
Badania orientacyjne nad czasokresem sadzonkowania kilku drzew i krzewów [Preliminary researches on proper time of propagation of several trees and shrubs species by cuttings]
Maria Sonnenfeld
PDF
35-45
Studia nad wpływem kwasu ß-idolilomasłowego na ukorzenianie się sadzonek niektórych drzew i krzewów [Investigation of the effect of ß-indolylbutyric acid on root formation in cuttings of some trees and shrubs]
Maria Sonnenfeld
PDF
47-63
Badania nad heterozją u pomidorów [Studies on Heterosis in Tomato]
Helena Bańkowska
PDF
65-110
Czasokres rozwoju kwaiatostanu u Canna indica L. [Development of the inflorescence in Canna indica L.]
D. Deka, Z. Zawadzka
PDF
111-118
Wpływ jaryzacji na zawartość kwasu askorbinowego u pszenic ozimych [The influence of vernalization on the content of ascorbic acid in winter wheats]
Marian Michniewicz
PDF
119-131
Gradient lokalizacji kwasu askorbinowego w jabłku jako funkcja przynależności odmianowej [Gradient de la localisation de l'acide ascorbique dans la pomme, consideré comme fonction de la varieté etudiée]
Kazimierz Bogdański
PDF
133-150
Zastosowanie auksyny do poprawiania kątów rozwidlenia u jabłoni. [The use of auxin to widen crotch angels in young apple trees]
L. S. Jankiewicz, B. Szpunar, H. Barańska, R. Rumplowa, K. Fiutkowska
PDF
151-171