Vol 22, No 2 (1969)

Table of Contents

Mejoza u wirusowo chorych roślin łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) [Meiosis in virus infected yellow lupin plants (Lupinus luteus L.)]
T. Kazimierski, E. M. Kazimierska
PDF
201-212
Badania nad aminokwasami zasadowymi w łubinie białym w fazie intensywnej syntezy alkaloidów [Investigations on basic amino acids in white lupine at the stage of intensive alkaloid synthesis]
D. Szklarek
PDF
213-239
The embryology of triploid F1 hybrids between the sugarbeet and wild Beta species from the Patellares section
Barbara Jassem, Marek Jassem
PDF
241-244
Badania nad infekcją kwiatów truskawek przez grzyb Botrytis cinerea Pers. [Some factors influencing strawberry flowers infection by Botrytis cinerea Pers.]
H. Borecka, A. Bielenin, R. Rudnicka
PDF
245-252
Epidemiologia mączniaka jabłoniowego Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. w Polsce. I. Zimowanie grzyba Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. [Epidemiology of apple mildew Podosphaera leucolricha (Ell. et Ev.) Salm. in Poland. I. Hibernation of the fungus Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm.]
Jan Cimanowski
PDF
253-263
Epidemiologia mączniaka jabłoniowego Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. w Polsce. II. Rozwój grzyba Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm w okresie wegetacji [Epidemiology of apple mildew Podosphaera leucolricha (Ell. et Ev.) Salm. in Poland. II. Development of apple mildew Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. in the vegetation period]
Jan Cimanowski
PDF
265-280
Badania nad Phytophthora infestans (Mont.) de By na pomidorach w Polsce. Cz. II. Porównawcze badania nad patogenicznością szczepów Phytophthora infestans z pomidorów oraz próba identyfikacji ras tego grzyba [Investigations on Phytophthora infestans (Mont.) de By on tomatoes in Poland. II. Comparative studies on the pathogenicity of Ph. infestans (Mont.) de By strains and attempts at identification of the races of this fungus]
H. Kubicka
PDF
281-301
Badania nad wpływem czynników chemicznych i fizycznych na zwiększenie współczynnika rozmnażania wegetatywnego bulw frezji. Cz. I. Pobudzanie do rozwoju pąków pachwinowych bulw [The effect of chemical and physical factors on increasing of the coefficient of vegetative propagation of freesia corms. Part I. Stimulation of the axillary buds of corms to development]
K. Kukułczanka
PDF
303-342
Badania nad wpływem czynników chemicznych i fizycznych na zwiększenie współczynnika rozmnażania wegetatywnego bulw frezji. Cz. II. Wpływ etylenochlorohydryny [The effect of chemical and physical factors on increasing of the coefficient of vegetative propagation of freesia corms. Part. II. Effect of ethylenechlorhydrin]
K. Kukułczanka
PDF
343-402