Vol 5, No 1 (1956)

Table of Contents

Badania orientacyjne nad kilku liniami krzyżówki generatywnej ♀ Triticum vulgare Vill. × ♂ Agropyrum elongatum Host pod względem niektórych cech glutenu [Untersuchungen von einigen Linien der generativen Gattungskreuzung ♀ Triticum vulgare Vill. × ♂ Agropyrum elongatum Host. Über ihre einige Klebereigenschaften]
B. Szmal
PDF
5-17
Obserwacje nad występowaniem szarej pleśni (Botrytis cinerea Pers.) na plantacjach rącznika w Wielkopolsce [Observations of the Grey Mould (Botrytis cinerea Pers.) on Castor Bean in Province Poznań (Poland)]
A. Golenia
PDF
19-32
Badania nad szczepieniem ziemniaków. III. Zmienność Solanum Rybinii szczepionego na pomidorze [Potato Grafting Experiments. III. Variation in Solanum Rybinii Grafted onto Tomato Stocks and Grown under Different Conditions]
E. Malinowski, H. Bańkowska, I. Oskierka
PDF
33-42
Badania nad szczepieniem ziemniaków. IV. Szczepienie Solanum Commersonii na podkładce pomidorowej [Potato Grafting Experiments. IV. Grafting of Solanum Commersonii onto Tomato Stocks]
E. Malinowski, H. Bańkowska, I. Oskierka
PDF
43-54
Badania nad szczepieniem ziemniaków. V. Stolony napowietrzne Solanum polyadenium szczepionego na pomidorze [Potato Grafting Experiments. V. The Aerial Stolons of Solanum polyadenium]
E. Malinowski, H. Bańkowska, I. Oskierka
PDF
55-61
Morfologia pochewki korzonkowej (coleorhiza) w liniach krzyżówki ♀ Triticum vulgare Vill. × ♂ Agropyrum elongatum Host (P. B.) [Die Coleorhiza-Morphologie bei den Linien der Kreuzung ♀ Triticum vulgare Vill. × ♂ Agropyrum elongatum Host (P. B.)]
K. Moldenhawer
PDF
63-69
Badania nad niestałymi cechami u Phaseolus vulgaris L. [Studies on Unstable Characters in Phaseolus vulgaris L.]
H. Bańkowska
PDF
71-137
Wrażliwość odmian pszenicy jarej na śnieć cuchnącą (Tilletia caries Tul.) przy sztucznym zakażeniu [The Susceptibility of the Varieties of Spring Wheats to Bunt (Tilletia caries Tul.) Investigated by Means of an Artificial Inoculation]
K. Miczyński
PDF
139-145
Zależność ilości i jakości włókna Abutilon avicennae Gaertn. od terminu sprzętu [The Dependence on the Time of Harvest of the Quantity and Quality of the Fibre of Abutilon avicennae Gaertn.]
J. Buczek
PDF
147-163