Vol 7, No 1 (1958)

Table of Contents

Wpływ syntetycznych substancji wzrostowych na zrastanie się szczepionych roślin zielnych różnej przynależności systematycznej [The effect of synthetic growth substances on crafting of herbaceows plants]
M. Michniewicz
PDF
5-26
Wpływ dokarmiania azotem na plon jęczmienia jarego [Influence of nitrogenous fertilization on cropping of spring barley]
R. Domański
PDF
27-34
Wpływ suszy na plon jęczmienia jarego [The influence of drought on the crop of spring barley]
R. Domański
PDF
35-46
Badania nad wpływem soli sodowej kwasu 2,4-D na plonowanie pomidorów [Research on the influence of the sodium salt of 2,4-D acid on cropping in tomatoes]
M. Michniewicz, T. Kentzer
PDF
47-67
Torbiel śliw Taphrina pruni (Fuck.) Tul. i sposoby jej zwalczania [Pocket plums Taphrina pruni (Fuck) Tul. and melhodts of control]
J. Kochman, A. Szczygieł
PDF
69-91
Badania nad chorobotwórczością 8 szczepów Rhizoctonia solani Kuehn różnego pochodzenia [Studies on pathogenicity of 8 izolates of Rhizoctonia solani Kuehn of different origin]
W. Błaszczyk
PDF
93-116
Odporność niektórych odmian rącznika (Ricinus communis) na grzyb Botrytis cinerea Pers. [Resistance of some varieties of castor bean (Ricinus communis) to the fungus Botrytis cinerea Pers.]
H. Zarzycka
PDF
117-124
Wpływ niektórych fungicydów na grzybnię i zarodniki grzyba Botrytis cinera Pers. powodującego szarą pleśń rącznika (Ricinus communis) [Influence of some fungicides on the mycelium and spores of the fungus Botrytis cinerea Pers. causing the grey mould of castor bean (Ricinus communis)]
H. Zarzycka
PDF
125-130
Mikroelementy i witaminy w zespołach łąkowych Pienińskiego Parku Narodowego [Microelements and vitamins in meadow associations of the Pieniny National Park]
T. Baszyński
PDF
131-142
Wartość sian i gleb w dolinach Kościeliskiej i Chochołowskiej [The value of hay and soils in the Kościeliska and Chochołowska Valleys]
T. Baszyński, W. Sławiński, I. Zawadzka, K. Zawadzki
PDF
143-148