Vol 4, No 1 (1956)

Table of Contents

Badania nad zawartością kwasu cytrynowego w tytoniach i machorce [The content of Citric Acid in Tobacco]
K. Zawadzki
PDF
5-11
Badania nad fotoperiodyzmem pachnotki (Perilla ocimoides L.) [Photoperiod Investigations on Perilla ocimoides L.]
T. Rylska, M. Wisłocka
PDF
13-43
Badania nad jarowizacją różnych rodzajów i odmian zbóż i znaczenie tego zabiegu dla uprawy i hodowli roślin [Studies on the Vernalization Stage of Grain Varieties and Their Significance in the Cultivation and Breeding of Plants]
A. Słaboński
PDF
45-85
Wpływ syntetycznych substancji wzrostowych na zrastanie się szczepionych roślin zielnych różnej przynależności systematycznej [The effect of synthetic growth substances on grafting of herbaceaus plants]
M. Michniewicz
PDF
87-120
Wpływ szczepienia bakteryjnego na plon i brodawkowanie soi [The influence of Bacterial Inoculation on the Yields and Nodule Development in the Soybean Plant]
A. Lityński
PDF
121-144
Kryteria doboru różnych rodów kukurydzy dla ich krzyżowania [Criterion for Selecting Various Lines of Maize for their Crossing]
T. Ruebenbauer
PDF
145-155
Wpływ różnych warunków wzrostu odmian rodzicielskich na potomstwo mieszańcowe u pomidorów [Influence of different Conditions of Growth of Parental Varieties on the Bastard Progeny in Tomatoes]
A. Kużdowicz
PDF
157-165
Badania porównawcze nad wartością 19 odmian goździków (Dianthus caryophyllus L.) [Comparative Test on the value of 19 Carnation Varieties (Dianthus caryophyllus L.)]
Wł. Oszkinis, R. Elandt
PDF
167-189
Badania porównawcze nad wpływem kilku substancji wzrostowych na ukorzenianie sią sadzonek goździków szklarniowych (Dianthus caryophyllus L.) odmiany „William Sim" [Comparative Investigations on the Influence of Several Growth Subsatnces on Rooting of Sets of the Carnation Variety „William Sim"]
Wł. Oszkinis
PDF
191-208