Vol 10, No 1 (1961)

Table of Contents

Uproszczony sposób formowania okulantów jabłoni odmiany "Antonówka" metodą luźno-piętrową w szkółce [Siinplification of the Gelfandbein's system in the training of young apple trees]
Leszek S. Jankiewicz
PDF
5-17
Wpływ kwasu ß-indolylomasłowego na wzrost korzeni i plon nasion dwu odmian buraków cukrowych [The influence of ß-indolylbutyric acid on the growth of roots and yield of seeds of two varieties of sugar beets]
Jerzy Łachowskia
PDF
19-27
O występowaniu grzybów z rodzaju Colletotrichum Cda. na owocach pomidorów [On the occurrence of fungi from the genus Colletotrichum Cda. on tomato fruits]
Halina Jakubczyk
PDF
29-40
Niektóre dane z biologii grzyba Helminthosporium papaueris Hennings, stadium doskonałe Pleospora papaveracea (Wint) de Not. [Some data on the biology of the fungus Helminthosporium papaveris Hennings, perfect stage Pleospora papaveracea (Wint) de Not.]
Sabina Czyżewska, Hanna Zarzycka
PDF
41-51
Badania nad gorzką zgnilizną jabłek powodowaną przez grzyby Gloeosporium perennans Zeller et Childs, Gloeosporium album Osterw. i Gloeosporium fructigenum Berk. [Investigations on the bitter rot of apples caused by Gloeosporium perennans Zell. et Childs, G. album Osterw. and G. fructigenum Berk.]
Zbigniew Borecki
PDF
53-97
Z badań nad biologią Septoria apii graveolentis Dorogin [Some biological study on Septoria apii graveolentis Dorogin]
J. Kochman, H. Kubicka
PDF
99-122
Z badań nad biologią grzyba Myosphaerella sentina (Fuck.) Schroet. [Some biological study on Mycosphaerella sentina (Fuck.) Schroet.]
Maria Buderecka
PDF
123-149
Obserwacje nad wysiewem zarodników workowych grzyba Venturia inaequalis (Cooke) Aderh. w Polsce centralnej w roku 1959 [Observations on the dissemination of ascospores of the fungus Venturia inaequalis (Cooke) Aderh. in Central Poland in 1959]
Zbigniew Borecki, Elżbieta Cichosz
PDF
151-175
Wstępne badania nad biologią kwitnienia i owocowania Petunia nyctaginiflora Juss. [Preliminary studies on the biology of flowering and fruit-setting of Petunia nyctaginiflora Juss.]
Stanisława Dąbrowska
PDF
177-183
Morfologiczne pokrewieństwo odmian Callistephus chinensis rasy "Princess" [Morphological affinity among the varieties of Callistephus chinensis race "Princess"]
Krystyna Kukułczanka
PDF
185-197