Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 30, No 2 (1977) Alternarioza konopi [Alternaria tennis leaf spot of hemp] Abstract   PDF
H. Zarzycka, B. Jaranowska
 
Vol 66, No 3 (2013) Amino acid content and biomass productivity of selected weed species as an indicator of their response to herbicide stress Abstract   PDF
Renata Kieloch, Jerzy Sadowski, Krzysztof Domaradzki
 
Vol 30, No 1 (1977) Amylase and acid phosphatase activity in potato tubers treated with gibberellic acid and stored at 2°C and 8°C Abstract   PDF
M. Bielińska-Czarnecka, K. Białek
 
Vol 62, No 2 (2009) An analysis of grass (Poaceae) pollen seasons in Lublin in 2001-2008 Abstract   PDF
Agnieszka Dąbrowska
 
Vol 67, No 3 (2014) An analysis of the content of pteridophyta spores in aeroplankton of Lublin (2013–2014) Abstract   PDF
Weronika Haratym, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Marta Dmitruk
 
Vol 64, No 2 (2011) An assessment of the Ambrosia L. pollen threat at a regional scale using the example of the town of Sosnowiec (Silesian Uplands, Poland) Abstract   PDF
Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowsa-Zapart, Barbara Tokarska-Guzik
 
Vol 65, No 1 (2012) An attempt to use functional diversity indices for the assessment of weed communities Abstract   PDF
Magdalena Jastrzębska, Maria Wanic, Marta K. Kostrzewska, Kinga Treder, Janusz Nowicki
 
Vol 40, No 1-2 (1987) An evaluation of the physiological activity of 9-amine-9-fluorenephosphonic acid derivatives Abstract   PDF
Henryk Skrabka, Elżbieta Jaskulska
 
Vol 24, No 2 (1971) Analiza chemiczna i spektrofotometryczna oczyszczonego i wydzielonego RNA z kiełków jeczmienia (Hordeum sativum) metodą fenolową i chloroformową [Chemical and spectrophotometric analysis of purified RNA isolated the chloroform and phenol methods from barley germs (Hordeum sativum)] Abstract   PDF
J. Wiśniewska, B. Morawiecka, J. Pacha, J. Lembas
 
Vol 11 (1962) Analiza chromatograficzna endogennych regulatorów wzrostu u pszenicy ozimej poddanej działoniu gibereliny [Chroimatographic analysis of growth regulators from winter wheat plants treated with gibberellin] Details   PDF
Marian Michniewicz
 
Vol 59, No 1 (2006) Analiza obrazów w automatycznym systemie identyfikacji ziaren pyłku roślin [Image analysis in automatic system of pollen recognition] Abstract   PDF
Piotr Rapiejko, Zbigniew M. Wawrzyniak, Ryszard S. Jachowicz, Dariusz Jurkiewicz
 
Vol 55, No 1 (2002) Analiza pigmentów antrachinonowych Pyrenophora triticirepentis (Died.) Drechs. [Analysis of anthraquinone pigments of Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechs.] Abstract   PDF
Piotr Kachlicki, Wojciech Wakuliński
 
Vol 59, No 2 (2006) Analiza porównawcza cech anatomicznych liści czterech odmian leszczyny wielkoowocowej (Corylus L.) wykazujących różną podatność na żerowanie zdobniczki leszczynowej (Myzocallis coryli Goetze) [The comparative analysis of anatomical traits of four largefruited hazelnut cultivars showing different susceptibility to filbert aphid (Myzocallis coryli Goetze) feeding] Abstract   PDF
Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Magdalena Gantner, Jadwiga Kostrzewska-Kuczumow
 
Vol 57, No 1-2 (2004) Analiza rozgałęziania się roślin lnu oleistego (Limun usitatissimum L.) z uwzględnieniem wkładu tego procesu w zmienność i współzależność cech [Analysis of linseed (Linum usitatissiumum L.) plant branching as related to variability and interdependence of traits] Abstract   PDF
Tadeusz Zając
 
Vol 58, No 1 (2005) Analiza zbiorowisk chwastów za pomocą wybranych wskaźników biologicznych [Analysis of weeds communities using selected biological indicators] Abstract   PDF
Maria Wanic, Magdalena Jastrzębska, Marta K. Kostrzewska, Janusz Nowicki
 
Vol 60, No 2 (2007) Analysis of Alnus spp. pollen seasons in Lublin and Warszawa (Poland), 2001-2007 Abstract   PDF
Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Piotr Rapiejko
 
Vol 60, No 2 (2007) Analysis of flowering ability of regenerated Carlina acaulis subsp. simplex plants Abstract   PDF
Alina Trejgell, Andrzej Tretyn
 
Vol 66, No 2 (2013) Analysis of genetic similarity of Festuca rubra L. and Festuca nigrescens Lam. sub-populations of the south-eastern part of Poland Abstract   PDF
Agnieszka Dąbrowska, Bogusław Sawicki
 
Vol 64, No 4 (2011) Analysis of the grass (Poaceae L.) pollen seasons in Wrocław, 2003-2010 Abstract   PDF
Małgorzata Malkiewicz, Kamilla Klaczak
 
Vol 69, No 4 (2016) Analysis of yield and plant traits of oilseed rape (Brassica napus L.) cultivated in temperate region in light of the possibilities of sowing in arid areas Abstract   PDF
Tadeusz Zając, Agnieszka Klimek-Kopyra, Andrzej Oleksy, Anna Lorenc-Kozik, Karolina Ratajczak
 
Vol 49, No 1-2 (1996) Anatomia nektarników kwiatowych dziewięciu gatunków z podrodziny Pomoideae (Rosaceae) [Anatomy of the floral nectaries of 9 species from subf. Pomoideae (Rosaceae)] Abstract   PDF
Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Agata Konarska
 
Vol 46, No 1 (1993) Anatomical and morphological copper provision indexes in wheat (Triticum aestivum L.) Abstract   PDF
Elżbieta Weryszko-Chmielewska
 
Vol 69, No 4 (2016) Anatomical and morphological features of seedlings of some Cactoideae Eaton (Cactaceae Juss.) species Abstract   PDF
Halyna Kalashnyk, Nataliia Nuzhyna, Maryna Gaidarzhy
 
Vol 35, No 1 (1982) Anatomical changes in the stems of highbush blueberry (Vaccinium australe Small), caused by the fungus Godronia cassandrae f. vaccinii (Peck) Groves Abstract   PDF
Marek Szyndel, Janina Wiśniewska
 
Vol 62, No 2 (2009) Anatomical features of leaves of sweet pepper (Capsicum annuum L.) fed with calcium using foliar nutrition Abstract   PDF
Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Zenia Michałojć
 
51 - 75 of 1801 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>