Vol 23, No 1 (1970)

Table of Contents

Profesor dr Stanisław Wóycicki (1897–1970). Wspomnienie pośmiertne [Obituary Professor Stanisław Wóycicki 1897–1970]
Henryk Chmiel
PDF
5-9
Badania porównawcze nad homologicznymi biotypami pastewnymm i gorzkim łubinu białego Cz. I. Wzrost i rozwój roślin oraz zawartość w nich azotu ogólnego [Comparative studies on the homologous types of bitter and fodder white lupine P. I. Growth and development of plants and nitrogen content]
A. Ścibor-Marchocka
PDF
11-22
Badania porównawcze nad homologicznymi biotypami pastewnymm i gorzkim łubinu białego Cz. II. Skład jakościowy alkaloidów oraz zmiany ich zawartości w ontogenezie [Comparative studies on the homologous types of bitter and fodder white lupine P. II. Qualitative composition of the alkaloids and changes in their content in ontogenesis]
A. Ścibior-Marchocka
PDF
23-38
Porównawcze badania nad alkaloidami występującymi w roślinach gorzkiej i pastewnej formy Lupinus albus L. [Comparative studies on the alkaloids occurring in the plants of the bitter and fodder forms of Lupinus albus L.]
Wiesława Szymańska
PDF
39-51
Zależność między fazą rozwojową a zawartością olejku i azulenu oraz plonem krwawnika pospolitego (Achillea millefolium L.) [Abhängigkeit zwischen der Entwicklungsphase und dem Öl- und Azulengehalt als auch dem Ernteertrag der Schafgarbe (Achillea millefolium L.)]
A. Rumińska
PDF
53-71
Anatomia patologiczna łodygi gorczyciy polnej (Sinapsis arvensis L.). Zmiany histologiczno-anatomiczne wywołane dzialaniem herbicydów typu auksyn [Pathological anatomy of Sinapsis arvensis L. stem. Histological-anatomical changes caused by herbicides of the type auxin]
Zofia Kiepal
PDF
73-84
Wpływ humianu sodu na efektywność mikroelementów czynnych w procesie symbiotonicznego wiązania N2 przez siewki Trifolium pratense L. [Influence of sodium hamate an effectiveness of microelements in the process of symbiotic fixation N2 by Trifolium pratense L. seedllngs]
Ewa Tatkowska
PDF
85-109
Badania nad odpornością różnych odmian, linii hodowlanych i dzikich gatunków pomidorów względem grzyba Cladosporium fulvum, Cooke w Polsce [Investigations on the resistance of various cultivated lines and wild species of tomatoes to the fungus Cladosporium fulvum Cooke in Poland]
B. Leski
PDF
111-131
Studia nad fizjologiczną specjalizacją grzyba Cladosporium fulvum Cooke na pomidorach w Polsce [Physiological specialization of the fungus Cladosporium fulvum Cooke on tomatoes in Poland]
B. Leski
PDF
133-149
Aktywność proteolityczna wyciągów z jaryzowanych i nie jaryzowanych kiełków pszenicy [Proteolytic activity of extracts from vernalized and nonvernalized wheat germs]
J. Maczkowski
PDF
151-158
Badania nad aktywością proteaz liści w czasie wzrostu i rozwoju pszenicy [Investigations on protease activity in leaves during growth and development of wheat]
J. Maczkowski
PDF
159-170
Mechanism of crotch angle formation in apple trees. II. Studies on the role of auxin
Leszel S. Jankiewicz
PDF
171-181
Badania nad degeneracją nasiennego łubinu żółtego w różnych rejonach klimatycznych Polski [Investigations on degeneration of seed yellow lupine in different climatic districts in Poland]
Danuta Książek
PDF
183-218
Dynamika wzrostu poszczególnych liści oraz całych roślin gryki i gorczycy jasnej w czasie wegetacji [Growth dynamics of buckwheat and white mustard leaves and of the whole plants in the vegetation period]
Stanisław Gej
PDF
219-237
Aktywność reduktazy azotanowej w zdrowych i zakażonych wirusem X liściach tytoniu [Nitrate reductase activity in healthy and virus X infected tobacco leaves]
Edward Pojnar
PDF
239-248
Aktywność antyproteolityczna białek ziarniaków jęczmienia w czasie ich rozwoju [Anti-proteolytic activity of proteins from barley caryopses during their development]
H. Marciniak
PDF
249-257
Studia embriologiczne nad poliploidalnymi formami Trifolium repens L. [Embryological studies on polyploid forms of Trifolium repens]
K. Bijok, M. Górol, St. Góral
PDF
259-277
Badania embriologiczne di- i tetraploidalnych form Trifolium hybridum L. [Embriological studies on di- and tetraploid forms of Trifolium hybridum L.]
K. Bijok, M. Górol, St. Góral
PDF
279-295
Effects of sequentially applied growth regulators on growth and deveIopment of apple-trees variety Wealthy
M. J. Grochowska
PDF
297-309