Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 64, No 4 (2011) Associations and communities of cereal crops of the Łuków Plain. Part I. Light soil associations Abstract   PDF
Zofia Rzymowska, Teresa Skrajna
 
Vol 68, No 1 (2015) Associations and communities of cereal crops of the Łuków Plain. Part III. Intermediate and impoverished communities Abstract   PDF
Zofia Rzymowska, Teresa Skrajna
 
Vol 67, No 4 (2014) Associations and communities of cereal cultivations of the Łukowska Plain. Part II. Associations of heavy soils Abstract   PDF
Zofia Rzymowska, Teresa Skrajna
 
Vol 31, No 1–2 (1978) Asymilacja 14CO2 i przebieg wzrostu pszenicy jarej odm. Nagradowicka w warunkach intensywnego żywienia azotem lub fosforem [Assimilation of 14CO2 and growth dynamics of spring wheat cv. Nagradawicka under conditions of intensive nitrogen or phosphorus fertilization] Abstract   PDF
Barbara Praga-Kubalska, Bronisław Gej
 
Vol 69, No 3 (2016) Auxin effectively induces the formation of the secondary abscission zone in Bryophyllum calycinum Salisb. (Crassulaceae) Abstract   PDF
Marian Saniewski, Justyna Góraj-Koniarska, Eleonora Gabryszewska, Kensuke Miyamoto, Junichi Ueda
 
Vol 58, No 1 (2005) Avena strigosa Schreb. w agrocenozach Podlaskiego Przełomu Bugu [Avena strigosa Schreb. in agrocoenoses of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion] Abstract   PDF
Janina Skrzyczyńska, Zofia Rzymowska, Piotr Stachowicz
 
Vol 16 (1964) Badania anatomiczne nad owocnią ogórka Cucumis satiuus L [Anatomical investigations on Cucumis saiivus L. pericarp] Details   PDF
Z. Załęska
 
Vol 12 (1962) Badania biologiczne nad fungicydem Rodatox i jego zastosowaniem w ochronie sadów [Biological tests on the fungicide Rodatox and its use for orchards protection] Details   PDF
Z. Borecki, A. Burkowicz
 
Vol 29, No 1 (1976) Badania biologii pyłku wytwarzanego przez kwiaty wiśni zakwitajace w różnych fazach kwitnienia [Studies of the biology of pollen formed by sour cherry flowers flowering in different stages of the blooming period] Abstract   PDF
Stanisław Wociór
 
Vol 34, No 2 (1981) Badania cytologiczne mezofilu Phaseolus vulgaris L. odmiany 'Red Kidney' porażonych wirusem S ziemniaka (potato virus S – PVS) [Cytological investigations of mesophyll of Phaseolus vulgaris L. 'Red Kidney' infected with PVS] Abstract   PDF
Krystyna Brzezicka-Szymczyk
 
Vol 22, No 1 (1969) Badania czernienia łodyg koniczyny czerwonej na terenie województwa olsztyńskiego [Study of the black stem disease of red clover in the Olsztyn districkt] Details   PDF
Helena Wojciechowska
 
Vol 23, No 1 (1970) Badania embriologiczne di- i tetraploidalnych form Trifolium hybridum L. [Embriological studies on di- and tetraploid forms of Trifolium hybridum L.] Details   PDF
K. Bijok, M. Górol, St. Góral
 
Vol 27, No 1 (1974) Badania kariologiczne niektórych mieszańców międzygatunkowych z rodzaju Solanum [Cytological studies of some interspecies hybrids of the genus Solanum] Abstract   PDF
K. Bijok, J. Lipińska, E. Adamkiewicz, L. Grygorczyk
 
Vol 30, No 1 (1977) Badania możliwości stosowania norflurazonu do zwalczania Agropyron repens L. Część I. Wpływ norflurazonu na zawartość chlorofilu i karotenu w perzu rozgłogowym [Effect of Norflurazon in weed control. P. I. Influence of Narflurazon on pigment's content in Agropyrcn repens L.] Abstract   PDF
Stanisław Karczmarczyk, Irena Zbieć
 
Vol 31, No 1–2 (1978) Badania możliwości stosowania norflurazonu do zwalczania Agropyron repens (L.) CZQSC II. Wrażliwość niektórych roślin uprawnych na norflurazon [Effect of Norflurazon in weed control. P. II. Sensitivity of several cultivated plant species to Norflurazon] Abstract   PDF
Stanisław Karczmarczyk, Irena Zabieć
 
Vol 3, No 1 (1955) Badania mykologiczno-fitopatologiczne nad nasionami lnu [Mycological and Phytopathological Studies of Flax Seeds] Details   PDF
T. Pietkiewicz
 
Vol 36, No 1-2 (1983) Badania nad agrotechniką nowych form soi uprawianej w Polsce [Studies of agrotechnical management of new forms of soybean in Poland] Abstract   PDF
Jan Pyzik
 
Vol 23, No 1 (1970) Badania nad aktywością proteaz liści w czasie wzrostu i rozwoju pszenicy [Investigations on protease activity in leaves during growth and development of wheat] Details   PDF
J. Maczkowski
 
Vol 22, No 2 (1969) Badania nad aminokwasami zasadowymi w łubinie białym w fazie intensywnej syntezy alkaloidów [Investigations on basic amino acids in white lupine at the stage of intensive alkaloid synthesis] Details   PDF
D. Szklarek
 
Vol 14 (1963) Badania nad biologią grzybów, powodujących chorobv luceryny, ze szczególnym uwzględnieniem chorób uwiądu na terenie Dolnego Śląska [Untersuchungen an der Biologie der Luzernekrankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Luzernewelkekrankheit im Dolny Śląsk] Details   PDF
St. Czaplińska
 
Vol 48, No 1 (1995) Badania nad biologią owsa głuchego (Avena fatua L.). Cz. I. Wewnątrzgatunkowa zmienność owsa głuchego [The study on wild oat (Avena fatua L.) biology. Part I. An interspecies variability of wild oat] Abstract   PDF
Jacek Kieć
 
Vol 49, No 1-2 (1996) Badania nad biologią owsa głuchego (Avena fatua L.). Cz. Il. Konkurencyjność różnych odmian owsa głuchego w stosunku do jęczmienia jarego [The study on wild oat (Avena fatua L.) biology. Part Il. Competition between different wild oat varieties and spring barley] Abstract   PDF
Jacek Kieć
 
Vol 6, No 1 (1957) Badania nad biologią patogena grusz, grzyba Venturia pirina Aderh. (Fusicladium pirinum Fuck.) [Studies on Perithecial and Conidial Stage of Pear Scab Fungus Venturia pirina Aderh. (Fusicladium pirinum Fuck.)] Details   PDF
Z. Borecki
 
Vol 56, No 1-2 (2003) Badania nad chorobami podsuszkowymi owsa (Avena sativa L.) z uwzględnieniem temperatury i opadów [Investigations on root and stem rot diseases of oat (Avena sativa L.) with a special regard to temperature and rainfalls] Abstract   PDF
Irena Kiecana, Elżbieta Mielniczuk, Małgorzata Cegiełko, Piotr Pszczółkowski
 
Vol 7, No 1 (1958) Badania nad chorobotwórczością 8 szczepów Rhizoctonia solani Kuehn różnego pochodzenia [Studies on pathogenicity of 8 izolates of Rhizoctonia solani Kuehn of different origin] Details   PDF
W. Błaszczyk
 
101 - 125 of 1812 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>