Vol 11 (1962)

Table of Contents

Badania nad odpornością dwu odmian pszenicy jarej na okresowy deficyt wodny. Cz. I. Rośliny nie hartowane [Researches on the resistaince of two varieties of spring wheat to periodical water deficit. I. The unhardened plants]
Bronisław Gej
PDF
5-30
Badania nad odpornością dwu odmian pszenicy jarej na okresowy deficyt wodny. Cz. II. Rośliny hartowane [Researches on the resistaince of two varieties of spring wheat to periodical water deficit. I. The hardened plants]
Bronisław Gej
PDF
31-46
Wybrane zagadnienia z biologii szelężnika większego Alectorolophus glaber (Lam.) Beck. [Selected problems of the biology of Alectorolophus glaber (Lam.) Beck.]
Maria Tołmińska
PDF
47-81
Distribution of the incident light intensities on over the apple-fruit surface during some days of its growing period in the orchard
C. A. Bogdański
PDF
83-92
Z badań nad biologią Glomerella cingulata (Stonem). Spauld. et v. Schrenk na wierzbach koszykarskich [A study of the biology of Glomerella cingulata (Stonem.) Spauld. et v. Schrenk on the basket willow]
Teresa Rybak-Mikitiuk
PDF
93-129
Rola sodu w żywieniu seradeli [The role of sodium in nutrition of serradilla]
Z. Koter, M. Warchołowa
PDF
131-150
Badania nad zastosowaniem antybiotyków w ochronie i zwalczaniu chorób roślin. Cz. I. Cykloheksimid i nystatyna jako czynniki przeciwgrzybowe w działaniu na mączniaka roż [Investigations on the use of antibiotics in plant-pathology. I. Cycloheximide and nystatin, antibiiotics with antifungal activity, used against powdery mildew on roses]
D. Roślik, J. Grzegory, B. Więcławek
PDF
151-156
Przebieg kształtowania się kwiatostanu u Hydrangea macrophylla Ser. cv. Altona [The formation of inflorescence in Hydrangea Macrophylla Ser. cv. Altona]
E. Wiśniewska, Z. Zawadzka
PDF
157-165
Wpływ auksyny i gibereliny na aktywność katalazy w okresie kiełkowania wschodów pszenicy [The influence of auxin and gibberellin on catalase, activity in wheat during the period of germination and early growth]
Marian Michniewicz, Jan Stanisławski
PDF
167-175
The content of soluble and insoluble nitrogen compounds in spurs of biennial bearing apple trees
U. Dzięcioł, M. Bielińska-Czarnecka
PDF
177-195
Analiza chromatograficzna endogennych regulatorów wzrostu u pszenicy ozimej poddanej działoniu gibereliny [Chroimatographic analysis of growth regulators from winter wheat plants treated with gibberellin]
Marian Michniewicz
PDF
197-211