Vol 22, No 1 (1969)

Table of Contents

The embryology of sterile F1 hybrids between the sugarbeet and Beta webbiana Moq.
Barbara Jassem, Marek Jassem
PDF
5-12
Wpływ CCC na wzrost i owocowanie drzew gruszy odm. 'Komisówka' [Effect of CCC on growth and fruiting young 'Doyenne du Comice' pear trees]
Franciszka Jamień
PDF
13-25
Fitotoksyczność herbicydów z grupy symetrycznych trójazyn na tle ich struktury i mechanizmu działania inhibicyjnego na reakcje Hilla [Phytotoxicitil of symetrical triazine herbicides against the background of their structures and the mechanism of their inhibitory effect on the Hill reaction]
Michał Płoszyński
PDF
27-42
Wpływ simazinu i telvaru na szybkość akumulacji 32P, 35S i 42K w częściach nadziemnych owsa [Influence of simazine and telvar on speed of accumulation of 32P, 35S and 42K in aboveground parts of oats]
H. Żurawski, M. Połczyński, J. Borys
PDF
43-55
Wpływ humianu sodu i fulwokwasów z torfu na wzrost pomidorów, zawartość chlorofilu oraz kształtowanie się stosunku fosforu do żelaza w liściach [ Der Einfluss des Na-Humats und der Fulvosäuren auf das Wachstum der Tomaten, den Chlorophyllgehalt und das Verhältnis P/Fe in deren Blättern]
A. Sienko, A. Szczypek
PDF
57-70
Przebieg wzrostu liści i całych roślin fasoli oraz słonecznika w czasie wegetacji [Growth course of bean and sunflower leaves and the whole plants during vegetation period]
Bronisław Gej
PDF
71-88
Wpływ siedliska na plony cebul tulipanów ( Tulipa gesneriana L .) [Effect of habitat on the crop tulip bulbs (Tulipa gesneriana)]
Władysław Szlachetka
PDF
89-122
Wpływ kwasu giberelowego na wzrost, rozwój oraz wydajność i skład chemiczny olejku oraz mięty pieprzowej - Multimentha [Effect of gibberllic acid on the growth, development, yield, and chemical composition of peppermint oil of Mentha piperila L. var. Mullimentha]
Tadeusz Zderkiewicz
PDF
123-133
Mikroflora nasion buraków i szpinaku i ich dezynfekcja Panogenen [The microflora of beet and spinach seeds and their dressiiig with Panogen]
Krzysztof Niemyski, Ligia Konopska, Maria Ojrzyńska
PDF
135-146
Badania nad Phytophthora infestans (Mont.) de By na pomidorach w Polsce. Cz. I. Obserwacje nad wzrostem i zarodnikowaniem Ph. infestans na różnych podłożach oraz nad morfologią i biologią zarodników konidialnych [Investigations on the fungus Phytophthora infestans (Mont.) de By isolated from tomatoes. P.I. Development of the mycelium and sporulation on various media and the morphology and biology of the conidia and zoospores]
H. Kubicka
PDF
147-164
Badania czernienia łodyg koniczyny czerwonej na terenie województwa olsztyńskiego [Study of the black stem disease of red clover in the Olsztyn districkt]
Helena Wojciechowska
PDF
165-182
Garbniki w niektórych gatunkach z rodziny Ericaceae [The tannins in some species of family Ericaceae]
O. Kostecka-Mądalska, A. Wernikowska-Ukleja
PDF
183-194