Vol 9, No 2 (1960)

Table of Contents

Studia nad miejscowymi odmianami zbóż z rejonu Karpat. Cz. II. Pszenice jare z powiatu limanowskiego i nowotarskiego [Studies on the local cereal varieties grown in the Carpathian Mountains. II. Spring wheats of the districts Limanowa and Nowy Targ]
Juljan Sawicki
PDF
5-62
Badania nad ewentualną możliwością dziedziczenia cech nabytych na skutek indukcji fotoperiodycznej u rośliny krótkiego dnia Perilla ocimoides L. [Investigation on the possible acquisition of characteristics as a result of photoperiodic induction in a short day plant]
T. Rylska, L. Rozegnałowa
PDF
63-73
Doświadczenia nad przenoszeniem się wirusów żółtej karłowatości (Allium virus 1 Melhus) i żółtaczki astrowe (Callistephus virus 1 A Smith) na niektóre gatunki Allium przez inokulacje sokiem [Experiments with mechanical transmission of yellow-dwarf virus (Allium uirus l Melhus) and aster yellows virus (Callistephus virus l A Smith) on some species of Allium by sap inoculation method]
Danuta Książek
PDF
75-87
O nowych dla Polski mączniakach prawdziwych [New to Poland Peronospora]
Józef Kochman
PDF
89-97
Zmiany zawartości regulatorów wzrostu roślin w liściach i organach reproduktywnych rzodkiewki (Raphanus sativus L.) w różnych fazach jej rozwoju [Changes in the level of growth regulators in leaves and reproductive organs of Raphanus sativus L. in different stages of plant development]
M. Michniewicz, L. Michalski
PDF
99-110
Dynamika pobierania składników mineralnych przez pędy wikliny w ciągu okresu wegetacyjnego [The dynamics of absorption of mineral ingredients by the shoots of osiers during the vegetation period]
Zygmunt Jeżewski
PDF
113-130
Wpływ środowiska na pobieranie potasu i fosforu przez ziemniaki w pierwszym okresie rozwoju [The influence of environment on the absorption of potassium and phosphorus by potatoes in their first stage of development]
Edward Pojnar
PDF
131-157
Technologiczne możliwości wykorzystania wyodrębnionych biotypów Yucca filamentosa L. na tle anatomicznego porównania liści [Possiblilities of technological exploitation of selected Yucca filamentosa L. biotypes. Studies on the basis of anotomical leaf comparison]
Zdzisław Krzyształowski
PDF
159-170