Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 1 (1956) Badania nad szczepieniem ziemniaków. III. Zmienność Solanum Rybinii szczepionego na pomidorze [Potato Grafting Experiments. III. Variation in Solanum Rybinii Grafted onto Tomato Stocks and Grown under Different Conditions] Details   PDF
E. Malinowski, H. Bańkowska, I. Oskierka
 
Vol 5, No 1 (1956) Badania nad szczepieniem ziemniaków. IV. Szczepienie Solanum Commersonii na podkładce pomidorowej [Potato Grafting Experiments. IV. Grafting of Solanum Commersonii onto Tomato Stocks] Details   PDF
E. Malinowski, H. Bańkowska, I. Oskierka
 
Vol 5, No 1 (1956) Badania nad szczepieniem ziemniaków. V. Stolony napowietrzne Solanum polyadenium szczepionego na pomidorze [Potato Grafting Experiments. V. The Aerial Stolons of Solanum polyadenium] Details   PDF
E. Malinowski, H. Bańkowska, I. Oskierka
 
Vol 58, No 2 (2005) Badania nad typami plech wytwarzanymi przez grzyby powodujące brudną plamistość jabłek [Investigations of mycelial types for fungi causing sooty blotch] Abstract   PDF
Marek Grabowski
 
Vol 25, No 2 (1972) Badania nad uprawą Asparagus sprengeri [Research on cultivation of Asparagus sprengeri] Abstract   PDF
Z. Gumińska, M. Lisiak, G. Ludwikowski, I. Michalska
 
Vol 2, No 1 (1954) Badania nad wartością wypiekową niektórych linii krzyżówki Triticum vulgare Vill. × Agropyrum elongatum Host Details   PDF
K. Moldenhawer
 
Vol 22, No 2 (1969) Badania nad wpływem czynników chemicznych i fizycznych na zwiększenie współczynnika rozmnażania wegetatywnego bulw frezji. Cz. I. Pobudzanie do rozwoju pąków pachwinowych bulw [The effect of chemical and physical factors on increasing of the coefficient of vegetative propagation of freesia corms. Part I. Stimulation of the axillary buds of corms to development] Details   PDF
K. Kukułczanka
 
Vol 22, No 2 (1969) Badania nad wpływem czynników chemicznych i fizycznych na zwiększenie współczynnika rozmnażania wegetatywnego bulw frezji. Cz. II. Wpływ etylenochlorohydryny [The effect of chemical and physical factors on increasing of the coefficient of vegetative propagation of freesia corms. Part. II. Effect of ethylenechlorhydrin] Details   PDF
K. Kukułczanka
 
Vol 13 (1963) Badania nad wpływem niektórych regulatorów wzrostu na rozwój konopi węgierskich [The influence of growth regulators on development of hemp] Details   PDF
Dzierżykraj Hulewicz
 
Vol 7, No 1 (1958) Badania nad wpływem soli sodowej kwasu 2,4-D na plonowanie pomidorów [Research on the influence of the sodium salt of 2,4-D acid on cropping in tomatoes] Details   PDF
M. Michniewicz, T. Kentzer
 
Vol 15 (1964) Badania nad wpływem wielkości cebul i pory ich sadzenia na plon i jakość cebul tulipanów (Tulipa gesneriana L.) [Studies on the influence of the size of bulbs and their planting time upon the yield and the quality of tulip bulbs (Tulipa gesneriana L.)] Details   PDF
Józef Dąbrowski
 
Vol 26, No 2 (1973) Badania nad wpływem wirowania na ukorzenianie się zdrwniałych sadzonek czarnych porzeczek [Effect of centrifugation on the rooting of the blackcurrant cuttings] Abstract   PDF
Janusz Lipecki, Jan Selwa
 
Vol 9, No 1 (1960) Badania nad własnościami fizykochemicznyini próchnicy [Untersuchungen über einige physikalisch-chemische Eigenschaften der Huminsäuren] Details   PDF
Wł. Misterski, Wł. Łoginow
 
Vol 52, No 1-2 (1999) Badania nad zakażaniem jabłek po zbiorze przez grzyb Botrytis cinerea Pers. [The study on the infection of apple fruits by Botrytis cinerea Pers. after harvest] Abstract   PDF
Hanna Bryk
 
Vol 58, No 2 (2005) Badania nad zamieraniem jesionu (Fraxinus excelsior L.) w drzewostanach Nadleśnictwa Włoszczowa [The studies on ash dying (Fraxinus excelsior L.) in the Włoszczowa Forest Unit stands] Abstract   PDF
Tadeusz Kowalski, Agata Łukomska
 
Vol 11 (1962) Badania nad zastosowaniem antybiotyków w ochronie i zwalczaniu chorób roślin. Cz. I. Cykloheksimid i nystatyna jako czynniki przeciwgrzybowe w działaniu na mączniaka roż [Investigations on the use of antibiotics in plant-pathology. I. Cycloheximide and nystatin, antibiiotics with antifungal activity, used against powdery mildew on roses] Details   PDF
D. Roślik, J. Grzegory, B. Więcławek
 
Vol 34, No 1 (1981) Badania nad zastosowaniem różnych form azotu w hydroponicznej uprawie pomidora [Effects of nutrition with varied forms of nitrogen on the growth of tomatoes in hydroponic cultures] Abstract   PDF
Z. Gumińska, J. Łokietek
 
Vol 10, No 2 (1961) Badania nad zawartością kwasu askorbinowego u pszenic jarych i ozimych w okresie kiełkowania i wschodów [Investigations on ascorbic acid content in spring and winter wheat in time of germination and early growth] Details   PDF
M. Michniewicz, K. Rowicka
 
Vol 4, No 1 (1956) Badania nad zawartością kwasu cytrynowego w tytoniach i machorce [The content of Citric Acid in Tobacco] Details   PDF
K. Zawadzki
 
Vol 10, No 2 (1961) Badania orientacyjne nad czasokresem sadzonkowania kilku drzew i krzewów [Preliminary researches on proper time of propagation of several trees and shrubs species by cuttings] Details   PDF
Maria Sonnenfeld
 
Vol 5, No 1 (1956) Badania orientacyjne nad kilku liniami krzyżówki generatywnej ♀ Triticum vulgare Vill. × ♂ Agropyrum elongatum Host pod względem niektórych cech glutenu [Untersuchungen von einigen Linien der generativen Gattungskreuzung ♀ Triticum vulgare Vill. × ♂ Agropyrum elongatum Host. Über ihre einige Klebereigenschaften] Details   PDF
B. Szmal
 
Vol 30, No 1 (1977) Badania porówmawcze wpływu witamin, cytostatyków i nowych związków o spodziewanym działaniu przeciwnapromiennym na kiełkowanie diaspor grochu, kopru i słonecznika [Comparative study of the influence of vitamins, cytostatics, and new chemical compounds of expected anti-irradiation effects on the germination of pea, dill, and sunflower diaspors] Abstract   PDF
T. Kowal, A. Krupińska, K. Latowski, S. Pic, H. Wojterska
 
Vol 23, No 1 (1970) Badania porównawcze nad homologicznymi biotypami pastewnymm i gorzkim łubinu białego Cz. I. Wzrost i rozwój roślin oraz zawartość w nich azotu ogólnego [Comparative studies on the homologous types of bitter and fodder white lupine P. I. Growth and development of plants and nitrogen content] Details   PDF
A. Ścibor-Marchocka
 
Vol 23, No 1 (1970) Badania porównawcze nad homologicznymi biotypami pastewnymm i gorzkim łubinu białego Cz. II. Skład jakościowy alkaloidów oraz zmiany ich zawartości w ontogenezie [Comparative studies on the homologous types of bitter and fodder white lupine P. II. Qualitative composition of the alkaloids and changes in their content in ontogenesis] Details   PDF
A. Ścibior-Marchocka
 
Vol 4, No 1 (1956) Badania porównawcze nad wartością 19 odmian goździków (Dianthus caryophyllus L.) [Comparative Test on the value of 19 Carnation Varieties (Dianthus caryophyllus L.)] Details   PDF
Wł. Oszkinis, R. Elandt
 
151 - 175 of 1811 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>