Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 65, No 4 (2012) Biological determinants of plant and crop productivity of flax (Linum usitatissimum L.) Abstract   PDF
Tadeusz Zając, Andrzej Oleksy, Agnieszka Klimek-Kopyra, Bogdan Kulig
 
Vol 64, No 2 (2011) Biological diversity of weeds in a winter triticale (Triticum rimpaui Wittm.) crop depending on different doses of herbicides and foliar fertilization Abstract   PDF
Sylwia Andruszczak, Piotr Kraska, Ewa Kwiecińska-Poppe, Edward Pałys
 
Vol 60, No 1 (2007) Biological value and morphological traits of pollen of selected garlic species Allium L. Abstract   PDF
Beata Żuraw
 
Vol 28, No 1 (1975) Biologiczna analiza testoiua śladowych ilości prometryny przy użyciu rośliny Wolffia arrhiza (L.) Wimm. [Biological test for trace amounts of herbicide in water using a water plant – Wolffia arrhiza (L.) Wimm.] Abstract   PDF
Bogdan Zawadzki
 
Vol 65, No 4 (2012) Biology of flowering and nectar production in the flowers of the beauty bush (Kolkwitzia amabilis Graebn.) Abstract   PDF
Marta Dmitruk
 
Vol 64, No 3 (2011) Biometrical characteristics of R2 generation of anther-derived pepper (Capsicum spp.) plants Abstract   PDF
Anna Kisiała, Dorota Olszewska, Aleksandra Niklas-Nowak, Paweł Nowaczyk
 
Vol 58, No 2 (2005) Bioróżnorodność gatunkowa grzybów mikroskopowych trzciny pospolitej (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) w zbiorowiskach szuwarowych Jeziora Glinno [Species biodiversity of microscopic fungi of common reed (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) in the rush communities of Lake Glinno] Abstract   PDF
Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz, Krystyna Janowicz, Maria Wolska, Anna Słodownik
 
Vol 72, No 2 (2019): Biostimulation and biofortification of crop plants Biostimulation and biofortification of crop plants – new challenges for modern agriculture Details   PDF
Barbara Hawrylak-Nowak, Mirza Hasanuzzaman, Małgorzata Wójcik
 
Vol 62, No 2 (2009) Birch (Betula L.) pollen seasons in Cracow in 1991-2008 in relation to meteorological conditions Abstract   PDF
Dorota Myszkowska, Katarzyna Piotrowicz
 
Vol 61, No 1 (2008) Blooming of romanas rose (Rosa rugosa Thunb.) cultivated on ash dumps reclaimed with various techniques Abstract   PDF
Grzegorz Nowak, Jarosław Zieliński
 
Vol 60, No 1 (2007) Botanical analysis of fallow grasslands existing in mountain conditions Abstract   PDF
Adam Radkowski, Beata Barabasz-Krasny
 
Vol 72, No 2 (2019): Biostimulation and biofortification of crop plants Breeding and agronomic approaches for the biofortification of zinc in wheat (Triticum aestivum L.) to combat zinc deficiency in millions of a population: a Bangladesh perspective Abstract   PDF
Shilpi Das, Apurbo Kumar Chaki, Akbar Hossain
 
Vol 70, No 1 (2017): Plant–animal interactions Breeding system variability, pollination biology, and reproductive success of rare Polemonium caeruleum L. in NE Poland Abstract   PDF
Beata Ostrowiecka, Emilia Brzosko, Edyta Jermakowicz, Ada Wróblewska, Paweł Mirski, Katarzyna Roguz, Justyna Ryniewicz, Marcin Zych, Izabela Tałałaj
 
Vol 65, No 2 (2012) Broccoli (Brassica oleracea var. italica) head initiation under field conditions Abstract   PDF
Alina Kałużewicz, Włodzimierz Krzesiński, Mikołaj Knaflewski, Jolanta Lisiecka, Tomasz Spiżewski, Barbara Frąszczak
 
Vol 59, No 1 (2006) Budowa nektarników jabłoni dzikiej (Malus sylvestris (L.) Mill.) [Structure of nectaries of Malus sylvestris (L.) Mill.] Abstract   PDF
Agata Konarska
 
Vol 52, No 1-2 (1999) Budowa nektarników kwiatowych, obfitość nektarowania i skład cukrów w nektarze 7 gatunków z rodzaju Vicia L. Fabaceae [Structure of floral nectaries, nectar production and sugar composition in nectar of 7 species of Vicia L. Fabaceae] Abstract   PDF
Małgorzata Stpiczyńska, Jacek Pielecki
 
Vol 53, No 2 (2000) Budowa nektarników pozakwiatowych wyki Vicia (L.) Fabaceae [Structure of the extrafloral nectaries of Vicia (L.) Fabaceae] Abstract   PDF
Małgorzata Stpiczyńska
 
Vol 62, No 2 (2009) Bunias orientalis L. as a natural overwintering host OF Turnip mosaic virus Abstract   PDF
Tadeusz Kobyłko, Zbigniew Maj, Zbigniew Gajewski
 
Vol 67, No 3 (2014) Callus induction and biomass accumulation in vitro in explants from chokeberry (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot) fruit Abstract   PDF
Tatiana I. Calalb, Anatolie C. Nistreanu, Silvia G. Oroian, Mihaela M. Samarghitan
 
Vol 69, No 4 (2016) Calystegia sepium – an expansive weed of maize fields near Krakow Abstract   PDF
Dorota Gala-Czekaj, Michał Gąsiorek, Wiktor Halecki, Agnieszka Synowiec
 
Vol 70, No 4 (2017) Can mean germination time predict seed vigor of canola (Brassica napus L.) seed lots? Abstract   PDF
Shahram Amirmoradi, Hassan Feizi
 
Vol 47, No 2 (1994) Cechy anatomiczne liści trzech odmian pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) a zasiedlanie roślin przez skrzypionki zbożowe, Oulema spp. (Coleoptera, Chrysomelidae) [Anatomical features of leaves of three cultivars of winter wheat (Triticum aestivum L.) and settling the plants by cereal leaf beetles, Oulema spp. (Coleoptera, Chrysomelidae)] Abstract   PDF
Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Grzegorz Soczyński
 
Vol 19 (1966) Cechy morfologiczne koszyczka kwiatowego Callistephus chinensis Nees. i ich wzajemna zależność [Morphological features of the capitula of Callistephus chinensis Nees. and their matual relations] Details   PDF
Krystyna Kukułczanka
 
Vol 70, No 4 (2017) Changes accompanying proliferative capacity and morphology of Nicotiana tabacum L. callus in response to 2,4-D Abstract   PDF
Andrzej Gatz, Magdalena Tomaszewska-Sowa, Anna Figas
 
Vol 35, No 1 (1982) Changes in anatomical structure of apple fruitlet pedicels preceding June drop Abstract   PDF
Hanna Habdas, Leszek S. Jankiewicz, Bożena Borkowska
 
201 - 225 of 1811 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>