Vol 16 (1964)

Table of Contents

Zasady nomenklatury roślin uprawnych [Grundsätze der Nomenklatur von Kulturpflanzen]
Władysław Kulpa
PDF
5-21
Rozkład sparteiny i lupininy przez drobnoustroje glebowe [Spartein and lupinin decomposition by soil microorganisms]
Hanna Rybicka
PDF
23-39
Obserwacje choroby owoców pomidorów powodowanej przez Geotrichum candidum Lk. we Wrocławiu i okolicy [Observations on the disease of tomato fruits by Geotrichum candidum Lk. in Wrocław and environs]
Wanda Truszkowska
PDF
41-54
Zespoły porostów epifitycznych na drzewach owocowych w sadach doliny Dunajca [The epiphitic lichens associations on fruit-trees occuring in the region Dunajec valley]
Stanisław Kurdziel
PDF
55-65
Porównanie wpływu humianu sodowego naturalnego, syntetycznego oraz otrzymanego z barwników wydzielanych przez grzyby pleśniowe na wzrost pomidorów i oddychanie drożdży [The compared effects of sodium humates (natural, syntetic and obtained from colouring matters excreted by Penicillia) on tomato plants growth and respiration of yeasts]
L. Badura
PDF
67-75
Wpływ 1-tryptofanu na ukorzenienie liści pomidorw [Effect of 1-tryptophan on the rooting of tomato leafy cuttings]
Józef Buczek
PDF
77-85
Badania anatomiczne nad owocnią ogórka Cucumis satiuus L [Anatomical investigations on Cucumis saiivus L. pericarp]
Z. Załęska
PDF
87-104
Rozwój wierzchołka pędu Lilium regale Wils. [The development of Lilium regale Wils. stem apex]
Zofia Zawadzka
PDF
105-131
Comparison of spurs and leaves of annually and bienniallybearing apple trees of 'Perkins' variety in respect to their contents of nitrogen compounds
M. Bielińska-Czarnecka, U. Dzięcioł, B. Dawydko
PDF
133-144
Badania nad przenoszeniem wirusów żółtaczki astra i żółtej karłowatości cebuli przy udziale skoczków Macrosteles laevis Rib. [Studies on the transmission of viruses - aster yellows and onion yellow dwarf by Macrosteles laevis Rib.]
J. Kochman, D. Książek
PDF
145-156
Kinetin induced breaking of dormancy in 8-month old apple seedlings of 'Antonovka' variety
Janina Pieniążek
PDF
157-169
A case of sectorial chimaera obtained after irradiation of Petunia seed
Stanisław Muszyński
PDF
171-173
0bservations on Heterosis in Zea mays L. II
Hanna Bańkowska
PDF
175-179