Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 27, No 1 (1974) Characteristic of the nutritive value of the protein from rye caruopses. I. Amino acid composition of protein and the nitrogen forms in the caryopses of ten rue varieties from the breeding collection Abstract   PDF
R. Kubiczek, M. Rakowska
 
Vol 29, No 2 (1976) Characteristic of the nutritive value of the protein from rye coryopses. II. Evaluation of rye grain protein quality by Dye-Binding Capacity method Abstract   PDF
K. Kubiczek, G. Chojnacki
 
Vol 66, No 4 (2013) Characteristics of blooming and pollen in flowers of two Syringa species (f. Oleaceae) Abstract   PDF
Bożena Denisow, Monika Strzałkowska-Abramek
 
Vol 62, No 1 (2009) Characteristics of blooming, floral nectaries and nectar of Malus sargentii Rehd. Abstract   PDF
Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Marta Dmitruk
 
Vol 72, No 4 (2019) Characteristics of blooming, pollen production, and insect visitors of Polemonium caeruleum L. – a species with a potential to enrich pollinator-friendly urban habitats Abstract   PDF
Małgorzata Bożek
 
Vol 69, No 3 (2016) Characteristics of spring wheat genotypes exhibiting high resistance to FHB in terms of their resistance to other fungal diseases Abstract   PDF
Danuta Kurasiak-Popowska, Jerzy Nawracała, Tomasz Kosiada, Zuzanna Sawinska, Agnieszka Tomkowiak, Dorota Weigt, Sylwia Mikołajczyk
 
Vol 65, No 4 (2012) Characteristics of the flora of fallow lands on rendzina soils on the Twardowice Plateau (Silesian Upland) Abstract   PDF
Beata Babczyńska-Sendek, Agnieszka Błońska, Joanna Hejdysz
 
Vol 67, No 4 (2014) Characteristics of the secretory structures in the flowers of Rosa rugosa Thunb. Abstract   PDF
Aneta Sulborska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska
 
Vol 60, No 2 (2007) Characteristics of the surface of the epidermis in floral nectaries and the receptacle of mountain ash (Sorbus aucuparia L.) Abstract   PDF
Agata Konarska
 
Vol 67, No 2 (2014) Characteristics of water and wetland plants of the water reservoirs in the UMCS Botanical Garden in Lublin, Poland Abstract   PDF
Agnieszka Dąbrowska
 
Vol 58, No 2 (2005) Characteristics of wheat leaf diseases development in Latvia Abstract   PDF
Biruta Bankina, Ilza Priekule
 
Vol 66, No 4 (2013) Characterization of Aegilops kotschyi Boiss. x Triticum aestivum L. hybrid lines Abstract   PDF
Roman Prażak, Edyta Paczos-Grzęda
 
Vol 64, No 2 (2011) Characterization of two coexisting pathogen populations of Leptosphaeria spp., the cause of stem canker of brassicas Abstract   PDF
Joanna Kaczmarek, Małgorzata Jędryczka
 
Vol 31, No 1–2 (1978) Charakterystyka anatomiczno-morfologiczna blaszek liściowych odmian Lolium multiflorum [Anatomical-morphological characteristics of Lolium multiflorum leaf blades] Abstract   PDF
M. Falkowski, S. Kozłowski, B. Witkowska
 
Vol 57, No 1-2 (2004) Charakterystyka chorób róż (Rosa spp.) określanych jako mozaiki róży (artykuł przeglądowy) [Characteristics of rose mosaic diseases] Abstract   PDF
Marek S. Szyndel
 
Vol 49, No 1-2 (1996) Charakterystyka ekologiczna siedlisk polnych województwa krakowskiego przy zastosowaniu autekologicznej metody Ellenberga. Część I. Charakterystyka mezoregionów [Ecological description of field habitats situated in Kraków province according to the autoecological method of Ellenberg. Part I. Description of mesoregions Abstract   PDF
Teresa Hochół, Teofil Łabza, Ewa Stupniewska-Rodzynkiewicz, Joanna Puła
 
Vol 49, No 1-2 (1996) Charakterystyka ekologiczna siedlisk polnych województwa krakowskiego przy zastosowaniu autekologicznej metody Ellenberga. Część II. Charakterystyka kompleksów glebowo-rolniczych [Ecological description of field habitats situated in Krak6w province acconfing to the autoecological method of Ellenberg. Part II. Description of soil-agricultural complexes] Abstract   PDF
Teofil Łabza, Teresa Hochół, Ewa Stupnicka-Rodzynkiewicz, Joanna Puła
 
Vol 47, No 1 (1994) Charakterystyka flory i zbiorowisk segetalnych Parku Krajobrazowego Pojezierze Iławskie [Characteristics of flora and segetal communities of the Landscape Park Pojezierze Iławskie] Abstract   PDF
Czesław Hołdyński, Tadeusz Korniak
 
Vol 19 (1966) Charakterystyka i rozwój aparatów wentylacyjnych w skórce jabłek odmiany 'McIntosh' z uwzględnieniem tkanek subepidermalnych [Charakteristic and development of ventilation apparatus in the epidermis of apples of the 'McIntosh' variety with reference to the subepidermal tissues] Details   PDF
Jadwiga Miszkiel
 
Vol 58, No 2 (2005) Charakterystyka izolatów Phoma strasseri nie notowanego w Polsce patogenu mięty pieprzowej (Mentha piperita L.) [Characteristics of Phoma strasseri isolates not reported in Poland pathogen of peppermint (Mentha piperita L.)] Abstract   PDF
Beata Zimowska, Zofia Machowicz-Stefaniak
 
Vol 57, No 1-2 (2004) Charakterystyka wirusowych i wirusopodobnych chorób degeneracyjnych róży (Rosa spp.) [Characteristics of virus and virus-like rose degeneration and dieback diseases] Abstract   PDF
Marek S. Szyndel
 
Vol 37, No 2 (1984) Charakterystyka zachwaszczenia ziarna niektórych gatunków zbóż [Characteristic of grain contamination with weeds in some cereal varieties] Abstract   PDF
Franciszek Pawłowski, Marian Wesołowski
 
Vol 35, No 2 (1982) Chemical defoliation of apple rootstocks and the influence of rootstocks type on the defoliation of 'Jonathan' scion Abstract   PDF
A. Basak, L. S. Jankiewicz
 
Vol 35, No 2 (1982) Chemical regulation of sex expression in certain olive cultivars Abstract   PDF
E. S. Hegazi, G. R. Stino
 
Vol 27, No 1 (1974) Chemiczna charakterystyka substancji pektynowych w liściach tytoniu [Chemical analysis of the pectic substances in the tobacco leaves] Abstract   PDF
K. Blaim, J. Szynal
 
251 - 275 of 1816 Items << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>