Vol 15 (1964)

Table of Contents

Observations on heterosis in Zea mays L.
Helena Bańkowska
PDF
5-12
Dynamics of growth and development of spring rye
P. Strebeyko, N. Rosiek
PDF
13-20
Mechanism of the crotch angle formation in apple trees. I. The crotches in the trees growing in a vertical and a horizontal positions
Leszek S. Jankiewicz
PDF
21-50
Badania nad wpływem wielkości cebul i pory ich sadzenia na plon i jakość cebul tulipanów (Tulipa gesneriana L.) [Studies on the influence of the size of bulbs and their planting time upon the yield and the quality of tulip bulbs (Tulipa gesneriana L.)]
Józef Dąbrowski
PDF
51-75
Teoretyczne podstawy upraw hydroponicznych [Les fondements théoriques des cultures hydroponiques]
Zofia Gumińska
PDF
77-1-8
Morfologiczne pokrewieństwo igiełkowych odmian Callistephus chinensis Nees [Morphological affinity among the varieties of Callistephus chinensis Nees]
Krystyna Kukułczanka
PDF
109-125
Wpływ różnych mieszanek ziemi na kwitnienie goździków szklarniowych [The influence of various soil compositions on the flowering of greenhouse carnations]
Maria Wodzyńska-Kiedrzyńska
PDF
127-138
Wpływ kwasu ß-indolilomasłowego oraz terminu cięcia na ukorzenianie się sadzonek niektórych gatunków i odmian drzew iglastych [The influence of beta-indolylbutyric acid and of the time of propagation on the rooting of cuttings of some species and varieties of coniferous trees]
Stefan Hoser
PDF
139-144
Biologia kwitnienia i owocowania Primula obconica Hance [Biology of flowering and fruiting in Primula obconica Hance]
Stanisława Dąbrowska
PDF
145-155
Porównanie przebiegu pobierania mineralnych składników pokarmowych przez lewkonię (Matthiola incana R. Br. cv. annua) pojedynczo- i pełnokwiatową [The comparison of uptake of mineral compounds by single and double garden stock (Matthiola incana R. Br. cv. annua)]
Zbigniew Pindel
PDF
157-162
Wpływ nawożenia mineralnego na plan owoców i zawartość olejku w Coriandrium sativum L.I [The influence of manuring on the fruit and oil crop of C. sativum L. I]
Tadeusz Zderkiewicz
PDF
163-167
Kminek tatraploidalny (Carum carvi L.)
Tadeusz Zderkiewicz
PDF
169-171