Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 36, No 2 (1967) Zastosowanie taniny i mocznika do badań nad białkami nasion Gramineae [The application of tannin and urea to investigation of Gramineae seeds proteins] Details   PDF
W. Mejbaum-Katzenellenbogen, I. Lorenc-Kubis
 
Vol 9, No 1-2 (1932) Zatorfienie dolinne Łani [Les Tourbières de la vallée de la Łania] Details   PDF
Irena Dąbkowska
 
Vol 12, No 1 (1935) Zatorfowienia jeziorne na południowej krawędzi Polesia [Die Vertorfung der Seen im Süden von Polesien] Details   PDF
Stanisław Tołpa
 
Vol 29, No 2 (1960) Zawadość kwasu desoksyrybonukleinowego oznaczonego mikrofotometrycznie w jądrach pyłku Tradescantia bracteata [Measurements of desoxyribose nucleic acid by Feulgen-photometry in nuclei of pollen grains of Tradescantia bracteata] Details   PDF
B. Rodkiewicz
 
Vol 27, No 1 (1958) Zawartość chromu a karłowatość u Senecio viscosus L. [Chromgehalt und Zwergbildung in der Senecio iriscosus L.] Details   PDF
J. Sarosiek
 
Vol 22, No 4 (1953) Zawartość kwasu askorbinowego (wit. C) w niektórych odmianach jabłek z woj. Białostockiego [The ascorbic acid content in some apple varieties from the province of Białystok] Details   PDF
Janina Weinberg
 
Vol 28, No 3 (1959) Zawartość ołowiu w Calamagrostis epigeios (L.) Roth [The contents of Lead in Calamagrostis epigeios (L.) Roth] Details   PDF
J. Sarosiek
 
Vol 31, No 1 (1962) Zawartość związków azotu w tkankach zdrowych niektórych roślin [Nitrogen compounds in healthy and tumorous tissues of some plants] Details   PDF
W. Maciejewska-Potapczykowa, A. Niedzielski
 
Vol 34, No 1 (1965) Zawartość związków fosforu i białek w tumorach pierwotnych i wtórnych u Datura stramonium L. i Escheweria gibbiflora D. C. [Phosphorus compounds and proteins in main and secondary tumours of Datura stramonium L., and Escheweria gibbiflora DC.] Details   PDF
W. Maciejewska-Potapczykowa, A. Jaworski
 
Vol 31, No 2 (1962) Zawartość związków fosforu i białek w tumorach pochodzenia bakteryjnego i chemicznego u Datura stramonium L. [Phosphorus compounds and proteins in tumours of bacterial and chemical origin of Datura stramonium L.] Details   PDF
W. Maciejewska-Potapczykowa, H. Urbanek
 
Vol 32, No 1 (1963) Zbiorowiska dywanowe zachodniej części Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej [Groupements piétinés des parties occidentales du terrain bas Grande Pologne-Cuiavie] Details   PDF
J. B. Faliński
 
Vol 32, No 2 (1963) Zbiorowiska leśne na Roztoczu Środkowym [Forest communities of Central Roztocze (SE Poland)] Details   PDF
K. Izdebski
 
Vol 31, No 2 (1962) Zbiorowiska leśne Nadleśnictwa Murcki na Wyżynie Śląskiej [Forest communities in the chief forestry of Murcki on the Silesian Upland] Details   PDF
St. Myczkowski
 
Vol 37, No 4 (1968) Zbiorowiska mszaków na wierzbach w województwie warszawskim [Bryophyte communities on willows in the Warsaw District] Details   PDF
J. Mickiewicz
 
Vol 27, No 4 (1958) Zbiorowiska z roślinnością kserotermiczną w Rudniku k. Lublina i Dobużku k. Łaszczowa [Xerothermic plant associations in Rudnik near Lublin and Dobużek near Łaszczów] Details   PDF
K. Izdebski
 
Vol 41, No 1 (1972) Zespół Carici elongatae-Quercetum – dębniak turzycowy [Association Carici elongatae-Quercetum] Abstract   PDF
Aleksander W. Sokołowski
 
Vol 11, No Suppl (1934) Zespół Piceeto - Pineium - Linnaeosum w Kienie pod Wilnem [Association: Piceeto - Pineium – Linnaeosum à Kiena près de Vilno] Details   PDF
Witold Sławiński
 
Vol 9, No Suppl (1932) Zespoły florystyczne lasu bukowego w Kątach (Wielkopolska) [Floristische Verhältnisse des Buchenwaldes in Kąty] Details   PDF
Stanisław Borowiecki
 
Vol 17, No Suppl (1946) Zespoły leśne okolic Lwowa [The forest associations of the environs of Lwów] Details   PDF
Władysław Matuszewicz
 
Vol 35, No 4 (1966) Zespoły leśne województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem mszaków. Cz. II. Zespoły grądowe [Forest associations of the Łódź District with particular reference to Bryophytes. P. II. Tilio-Carpinetum associations] Details   PDF
H. Urbanek
 
Vol 35, No 1 (1966) Zespoły leśne województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem mszaków. I. Zespoły olchowe i łęgowe [Forest associations of the Łódź district with particular reference to Bryophytes. I. r. Alder and alluvial meadow associations] Details   PDF
H. Urbanek
 
Vol 20, No 2 (1950) Zespoły roślinne Jury Krakowskiej. Cześć I: Zespoły pól uprawnych [Les associations végétales de Jura Cracovien. Iére partie: Les associations des champs cultivés] Details   PDF
Jan Kornaś
 
Vol 21, No 4 (1952) Zespoły roślinne Jury Krakowskiej. Część II: Zespoły ruderalne [Les associations végétales du Jura Cracovien. II-ème partie: Les associations ruderales] Details   PDF
Jan Kornaś
 
Vol 26, No 2 (1957) Zespoły roślinne Jury Krakowskiej Część III. Zespoły piaskowe [Les associations végétales du Jura Cracovien III partie. Les associations psammophiles] Details   PDF
J. Kornaś
 
Vol 21, No 4 (1952) Zespoły roślinne w Karkonoszach. część I. Karkonosze wschodnie [Die Pflanzenassoziationen des Riesengebriges. I Teil: Das östliche Riesengebirge] Details   PDF
Stefan Macko
 
3526 - 3550 of 3579 Items << < 137 138 139 140 141 142 143 144 > >>