Vol 27, No 2 (1958)

Table of Contents

Wpływ kinetyny na stopień uwodnienia i zawartość azotu całkowitego u niektórych roślin [The influence of kinetin on the hydratom and nitrogen contemit of some plants]
W. Maciejewska-Potapczykowa, Z. Keller
PDF
161-177
Wyniki badań nad odciskami roślinnymi z Pleszowa koło Nowej Huty (Cz. I) [Results of studies on impressions of plants in Pleszów near Nowa Huta]
W. Giżbert
PDF
179-214
Cortinarius (Dermocybe) orellanus Fr. non Quél. przyczyną licznych zatruć grzybowych w Polsce w latach 1952-55 [Cortinarius (Dermocybe) orellanus Fr. non Quél. cause d'imtoxioatjons fongiques en Pologne en 1952-55]
A. Skirgiełło
PDF
215-220
Wpływ mikroklimatu jaskiń na zmiany morfologicznej anatomiczne i fizjologiczne u Asplenium trichomanes L. i A. ruta-muraria L. [The influence of the microclimate of the caves on the morphology, anatomy and physiology of Asplenium trichomanes L. and A. ruta-muraria L.]
W. Starzecki
PDF
221-248
Kaprolaktam jako czynnik wzrostowy roślin w doświadczeniach wykonanych na siewkach Pisum sativum L. [Caprolactame as growth factor in plants. Experimemts with Pisum sativum seedlings]
T. Baszyński, L. Rejniak
PDF
249-261
Wpływ alkoholu poliwinylowego na wzrost siewek Pisum sativum [The influence of polyvinylic alcohol on the growth of Pisum sativum seedlings]
H. F. Nowak, L. Rejniak
PDF
263-271
Wątrobowce Bieszczad i niektórych innych części Karpat Wschodnich w zbiorach J. Łobarzewskiego [The iverworts of Bieszczady Mts. and sonie other ranges of Carpathians Mts. from J. Łobarzewski collections]
I. Rejment-Grochowska
PDF
273-289
Anailiza tramsaiminacji i dakarboksylacji kwasu glutaminowego w liściach niektórych roślin metodą chromatograficzną [Study of transamination and decairboxylation of glutamic acid in leaves of various plants]
M. Gubański
PDF
291-298
Zastosowanie chromatografii bibułowej do analizy barwników chloroplastów [The use of paper chromatography for the separation of chloroplast pigments]
R. W. Schramm, St. Organiściak-Matuszak
PDF
299-311
Synteza glutaminy i asymilacja azotu z mocznika w porównaniu z jonami amonowymi[Glutamine synthesis and nitrogen assimilation from area when compared with that from ammonium ions]
Z. Kaniuga
PDF
313-341
Prof. Dr. Roman Kobendza
B. Hryniewiecki
PDF
343-357