Vol 33, No 4 (1964)

Table of Contents

Inhibitor wirusa mozaiki tytoniowej ze sporyszu (Claviceps purpurea) [A tobacco mosaic virus inhibitor from ergot (Claviceps purpurea T.)]
M. Gubański
PDF
645-659
Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. I. Poria subacida (Peck) Sacc. i jej rozpoznanie [Wood-inhabiting fungi of the Białowieża virgin forest in Poland. I. Poria subacida (Peck) Sacc. and its diagnose]
St. Domański
PDF
661-678
Wpływ azotanów i soli amonowych na wzrost i na pobieranie azotu, fosforu i potasu przez kukurydzę po różnych okresach głodu azotowego [The effect of nitrates and ammonium salts on the growth and nitrogen, phosphorus and potassium uptake by maize plants after various periods of nitrogen starvation]
J. Poskuta
PDF
679-688
Współdziałanie wolnych auksyn z kwasem askorbinowym i glutationem w procesie kiełkowania ziarn pszenicy. Cz. I. Badania ilościowe wolnych auksyn, kwasu askorbinowego i glutationu w kiełkujących ziarnach pszenicy o zróżnicowanej żywotności [Interaction of free auxins with ascorbic acid and glutathione in the process of wheat grains germination. Part I. Quantitative investigations of free auxins, ascorbic acid and glutathione in germinating wheat grains with various viability]
H. Skrabka
PDF
689-704
Observations on plant development (VIII) The development of Rumex obtustfolium
A. Listowski, I. Jackowska
PDF
705-717
Growth response of excised and attached roots to external sucrose concentration. III. The effect of some modifications in the experimental technique
A. Szweykowska, A. Nowicka
PDF
719-726
The variability of the pollen grains of Picea, excels Link
J. Dyakowska
PDF
727-748
Carrot ribonucleases
T. Gołaszewski, J. W. Szarkowski
PDF
749-758
Influence of derootment on the translocation of photosynthates. P. II
Z. Starck
PDF
759-771