Vol 24, No 1 (1955)

Table of Contents

Wpływ długości fali światła na biogenezę barwnika antocyjanowego w tkance winorośli hodowanej in vitro [On the influence of the wave length of light on the biogenesis of anthocyanin pigment in the Vitis vinifera tissue in vitro]
A. Słabęcka-Szweykowska
PDF
3-11
Wpływ światła na syntezę rubrobrassycyny w kiełkujących roślinach czerwonej kapusty [The influence of light on the biogenesis of rubrobrassicin in seedlings of red cabbage]
A. Słabęcka-Szweykowska
PDF
13-26
Chloroplasts arrangement as a factor in photosynthesis
J. Zurzycki
PDF
27-63
Zgnilizny odziomkowe sosny zwyczajnej i ich warunki rozwojowe. Część II. Wpływ warunków glebowych w leśnictwie Dobrygość (nadleśnictwo Rychtal) [Butt rots of Scotch Pine and the conditions of their development. II. Influence of soil conditions in Forestry Dobrygość (Forests of Rychtal, West-Poland)]
S. Domański, W. Dzięciołówski
PDF
65-93
Materiały do studium nad geograficzną zmiennością liści buka (Fagus silvatica L.) w Polsce. I. Analiza populacji buka na północnym Roztoczu pod względem cechy „ilości nerwów bocznych" [Zur Frage nach der geographischen Variabilität der Blätter von Buche (Fagus silvatica L.) in Polen. I. Statistische Analyse der Buchenpopulation von Nord-Roztocze hinsichtlich der Anzahl der Seitennerven]
J. Podgórska
PDF
95-108
Badania nad mykotrofizmem wilczej jagody (Atropa belladonna L.) w naturalnych i sztucznych warunkach rozwoju oraz próby powiązania tego zjawiska z zawartością atropiny [Atropine contents and mycotrophy of Atropa belladonna L. growing on natural habitats and in culture]
I. Frydman
PDF
109-123
Prace wstępne nad produkcją triploidalnych buraków cukrowych (Beta vulgaris L. v. saccharifera) [Preliminary experiments in producing triploid sugar beets]
M. Piotrowicz
PDF
125-144
Badania cytologiczno-systematyczne nad Oreochloa disticha Link, Sesleria uliginosa Opiz i S. calcaria Opiz [Cyto-taxonomical studies in Oreochloa disticha Link, Sesleria uliginosa Opiz and S. calcaria Opiz]
E. Bielecki
PDF
145-162
Studia cytologiczno-systematyczne nad Sesleria tatrae Deyl [Cyto-taxonomic studies in Sesleria tatrae Deyl]
J. Rychlewski
PDF
163-179
Studia cytologiczno-morfologiczne nad Phleum commutatum z Tatr [Cyto-morphological study in Phleum commutatum from the Tatra Mts]
T. Michalski
PDF
181-188
Badania nad liczbami chromosomów dwóch tatrzańskich gatunków rodzaju Carduus L. [Studies in the chromosome numbers of two species of Carduus L. from the Tatra Mts]
T. Kazubowska
PDF
189-196
Nowe stanowisko grzyba Lentinus cyathiformis (Schaeff.) Bres. w Polsce [A new station of Lentinus cyathiformis (Schaeff.) Bres. in Poland]
St. Domański
PDF
197-205
Wielopostaciowość liści drzew i jej przyczyny [Polymorphism of Tree Leaves and its Causes]
J. Jentys-Szaferowa
PDF
207-236