Vol 13, No 4 (1936)

Table of Contents

Nowa forma sosny pospolitej [Eiae neue Form von Pinus silueslris L.]
K. Stecki, J. Woźniak
PDF
251-270
Seconde contribution statistique à la géographie floristique
Dezydery Szymkiewicz
PDF
271-292
Wpływ czubka pochewki kiełka owsa na wygięcia geotropiczne korzenia łubinu żółtego [Über den Einfluss der Koleoptilenspitze von Avena auf die geotropische Wurzelkrümmung der gelben Lupine]
S. Krzymieniewski, F. Weiler
PDF
293-312
O zmianie odczynu treści komórkowej u owsa jako skutku pobrania przezeń nadmiernie dużych ilości fosforu [Du changement de la réaction du contenu cellulaire chez l'avoine à la suite de 1'assimilation de quantités excessives de phosphore]
Tadeusz Lityński
PDF
313-326
O aerobowym rozkładzie celulozy pod wpływem czystej hodowli Cytobacter polonicum [Über aërobe Zellulosezersetzung durch Cytobacter polonicum]
Adam Henryk Gutgisser
PDF
327-354
Rozkład aerobowy celulozy przez Cellulobacillus varsaviensis [Aërobe Zellulosezersetzung durch Cellulobacillus varsaviensis]
R. Zarembsa
PDF
355-384