Vol 24, No 3 (1955)

Table of Contents

Photosynthesis in Polarized Light
J. Zyrzycki
PDF
539-547
Wpływ szczepienia na syntezę alkaloidów tropinowych [The influence of Grafting on the Synthesis of Tropine Alkaloids]
A. Kużdowicz
PDF
549-566
Pterocarya w interglacjale z Włodawy [Pterocarya from the interglacial deposits of Włodawa]
A. Stachurska
PDF
567-569
Studia nad kariologią krytycznego gatunku Chrysanthemum subcorymbosum (Schur) Beck. [Karyological studies in the critical species Chrysanthemum subcorymbosum (Schur) Beck]
K. Bijok
PDF
571-581
Growth Distribution and Cell Arrangement in Apical Meristems [Rozmieszczenie wzrostu i układ komórek w merystemach wierzchołkowych]
Z. Hejnowicz
PDF
583-608
O barwnikach ziarn pyłkowych [The pigments of pollen grains]
K. Lubliner-Mianowska
PDF
609-618
A simple method for examining the action of chemicals on mitosis in living endosperm
J. Mole-Bajer
PDF
619-625
Flora glacjalna z Czumowa nad Bugiem [The glacial flora from Czumów on the river Bug in Poland]
A. Środoń
PDF
627-633
Pterocarya c. f. fraxinifolia Spach. w polskim plejstocenie [Pterocarya c. f. fraxinifolia Spach. in the Polish Pleistocene]
A. Środoń
PDF
635-637
Wpływ 2,4 D na niektóre enzymy komórek szparkowych [The Action of 2,4 D on Same of the Enzymes of the Stomatal Cells]
W. Maciejewska-Potapczyk
PDF
639-645
Obserwacje nad wpływem głodzenia na jądro i jąderko u Lupinus albus L. i Lupinus luteus L. [Observations sur l’influence du jeûne sur le noyau et le nucléole chez Lupinus albus L. et Lupinus luteus L.]
M. J. Olszewska
PDF
647-662
Influence of Some Catalyst Poisons on Phototactic Movements of Chloroplasts
J. Zurzycki, A. Zurzycka
PDF
663-674
Wpływ boru na pomidory w różnych okresach ich rozwoju [Effect of boron on tomatoes in different periods of growth]
J. R. Starek
PDF
675-691