Vol 36, No 2 (1967)

Table of Contents

Rola naturalnych inhibitorów wzrostu i kwasów nukleinowych w kształtowaniu spoczynku ziarna jęczmienia jarego [The role of natural growth inhibitors and nucleic acids in regulation of after-harvest dormancy of spring barley]
A. Rejowski, K. Kulka
PDF
221-234
Growth retardants in relation to the germination of seeds. III. The synergistic, inhibitory effect of (2-chloroethyl) trimethylammonium chloride and coumarin on germination of kale seeds, and its reversal by kinetin and gibberellic acid
J. S. Knypl
PDF
235-250
Leucoanthocyanidins of the leaves of apple-tree
S. Lewak, B. Pliszka, E. Eichelberger
PDF
251-259
Zmiany wolnych aminokwasów w czasie spoczynku pożniwnego ziarna jęczmienia jarego ('Browarny PZHR') [Changes of free amino acids during after harvest dormancy of spring barley grain ('Browarny PZHR')]
K. Kulka, B. Sobieraj
PDF
261-270
Badania nad ciśnieniem osmotycznym dna kwiatowego truskawki [Studies on the osmotic pressure of the receptacle of strawberry]
R. Antoszewski, J. Szymański
PDF
271-283
Zastosowanie taniny i mocznika do badań nad białkami nasion Gramineae [The application of tannin and urea to investigation of Gramineae seeds proteins]
W. Mejbaum-Katzenellenbogen, I. Lorenc-Kubis
PDF
285-293
Translocation of 14C-photosynthates in bean plants deprived of blades and roots
Z. Starek
PDF
295-307
Garbniki i białka w nasionach roślin uprawnych [Tannins and proteins in the seeds of agricultural crops]
M. Malicka, A. Wilimowska, W. Mejbaum-Katzenellenbogen
PDF
309-316
Mutations in Petunia. II. Plastid mutations
S. Muszyński
PDF
317-320
Wpływ CCC i chlorowodorku dwuetyloaminy na rozwój niektórych gatunków Chlorella [Influence of chlorcholine chloride (CCC) and diethylamine hydrochloride on the development of some Chlorella species]
B. Czeczuga, R. Czerpak
PDF
321-335
Zmiany sezonowe chemosyntezy w przeżyźnionym ekosystemie wodnym [Seasonal changes in chemosynthesis in an excessively fertiled aquatic ecosystem]
B. Czeczuga, F. Grądzki
PDF
337-346
Wpływ 8-azaadeniny na biosyntezę niektórych związków fosforowych w grzybni Neurospora crassa [Influence of 8-azaadenine on biosynthesis of some phosphorus compounds in mycelium of Neurospora crassa]
H. Urbanek
PDF
347-354
Aktywność syntetazy karbamoilofosforanu w roślinach [Carbamoyl phosphate synthetase activity in higher plants]
K. Kleczkowski, I. Reifer
PDF
355-358
Cytokinesis in pollen mother cells. I. Tradescantia yirginiana
B. Gabara
PDF
359-365
Interrelationship between mean length, rate of intrusive elongation, frequency of anticlinal divisions and survival of fusiform initials in cambium
Z. Hejnowicz
PDF
367-378
Metabolic aspects of transpiration of leaves. The effect of the reduction of nitrates on the process of transpiration in Lycopersicum esculentum and Chenopodium album
J. Buczek
PDF
379-386
Photosynthetic activity and productivity before and after ear emergence in spring barley
H. Birecka, J. Skupińska, I. Bernstein
PDF
387-409
Studies on 42K+, 24Na+ and 32PO4-3 mobility in the strawberry receptacle
R. Antoszewski, E. K. Lis
PDF
411-418
Transitory callose envelope surrounding the generative cell in pollen grains (Communication
A. Górska-Brylass
PDF
419-422