Vol 7, No 4 (1930)

Table of Contents

Narośle bakteryjne na niektórych słodkowodnych gatunkach rodzaju Chantransia Fr. [Die Bakteriengallen auf manchen Süsswasserarten der Gattung Chantransia Fr.]
Karol Starmach
PDF
435-460
Dulichium spathaceum Pers. w polskim interglacjale [Dulichium spathaceum Pers. im polnischen Interglazial]
Władysław Szafer
PDF
461-462
Nowe stanowisko zimoziołu (Linnaea borealis L.) pod Leżajskiem [Ein neuer Standort der Linnaea borealis L. bei Leżajsk]
Marjan Nowiński
PDF
463-466
Wpływ wysokich dawek fosforu na plon i skład owsa normalnego i pozbawionego kiosków [Einfluss hoher Phosphorsäuregaben auf den Ertrag und die chemische Zusammensetzung des normalen und kastrierten Hafers]
F. Majewski
PDF
467-498
Brózdnice torfowiska „Kopytowiec" pod Poturzycą koło Sokala [Peridineen des Hochmoors „Kopytowiec" in Poturzyca bei Sokal]
Jadwiga Wołoszyńska
PDF
499-506
Le cycle évoIutif de Spirochaeta Cgtophaga Hutchinson et Clayton
H. Krzemieniewska
PDF
507-520
Wpływ jonów na amylazę roślinną [Influence des ions sur l'amylase végétale]
G. Flacerówna
PDF
521-552
Rozkład alkaloidów przez bakterje [Sur la décomposition des alcaloïdes par les bactéries]
Julja Łypacewicz
PDF
553-582
O wpływie jonów na świecenie bakteryj [L'influence des ïons sur la luminescence bactérienne]
M. Lebenbaum
PDF
583-598
Zgnilizna wodnista pomidora [La pourriture aqueuse des fruits de Solanum lycopersicum L.]
Halina Strzałkowska
PDF
599-614
Le pouvoir fermentatif de diverses éspèces de levures dans la production de la glycérine pendent la fermentation alcoolique
R. Redel-Cheftel
PDF
615-630
Wpływ mechanicznego układu podłoża na wzrost roślin [L'influence de la structure mécanique du substratum (du sol) sur la croissance des plantes]
Kazimierz Bassalik
PDF
631-650