Vol 21, No 1-2 (1952)

Table of Contents

O czerwonym zakwicie na śniegu w Tatrach (Chlamydomanas nivalis Wille) [The red snów in Tatra (Chlamydomanas nivalis Wille)]
Jadwiga Siemińska
PDF
1-4
Notes on the anaphase mechanism and the energy of chromosome movement
A. Bajer
PDF
5-15
The influence of the wave length of light on the movements of chloroplasts in Lemna trisulca L.
Alicja Zurzycka
PDF
17-37
Thymus carnosulus Vel.
M. Koczwara
PDF
39-42
Kilka nowych odmian i mieszańców Populus alba L. [Some new varieties and hybrids of Populus afba L.]
Władysław Bugała
PDF
43-57
Wpływ pory roku na różnicowanie się kalusa u Hedera helix in vitro [Influence of seasons on differentiation of callus in Hedera helix in vitro]
Jadwiga Molè-Bajer
PDF
59-71
Influence of hydration and dehydration on mitosis
Jadwiga Molè-Bajer
PDF
73-94
Studies on spindle and chromosome movement
A. Bajer
PDF
95-111
Wpływ jonów niektórych metali na szybkość ruchów fototaktycznych chloroplastów [The influence of some metalic ions on the phototactic movements of chloroplasts]
Alicja Zurzycka, Jan Zurzycki
PDF
113-124
Badania mykotrofizmu roślinności wydm nadmorskich i śródlądowych [Recherches sur le mycotrophisme des associations végétales sur les dunes du littoral de la mer et sur les dunes continentales]
Tadeusz Dominik
PDF
125-164
Szablastość strzał u modrzewi europejskich w nadleśnictwie Kwidzyn [The curviformity of the trunk in the European larch in the forests of Kwidzyn]
Konstanty Stecki, Aleksander Rada
PDF
165-179
Szablastość modrzewia polskiego na Górze Chełmowej [The curviformity on the Polish larch in Góra Chełmowa]
Józef Goetz
PDF
181-190
Protomyces Wodziczkoi nov. spec.
J. W. Szulczewski
PDF
191-194
Badania nad mykotrofizmem nizinnego zespołu łąkowego na Psim Polu pod Wrocławiem [Recherches sur le mycotrophisme de l'association végétale de la prairie située dans le bas-fond à Psie Pole près de Wrocław]
Wanda Truszkowska
PDF
195-216
Barwny śnieg w Tatrach [Coloured snows in the Tatra Mountains]
Witold H. Paryski
PDF
217-229
Czerwony śnieg spod Szpiglasowej Przełączy w Tatrach [Red snow below the Szpiglasowa pass in the High Tatra]
J. Siemińska
PDF
231-233
Asterionella formosa Hassal var. Acariodes Lemm
J. Siemińska
PDF
235-239
Wpływ temperatury na ruch plazmy u Elodea densa Casp. [The influnce of temperature on the protoplasmic streaming in Elodea densa Casp.]
J. Zurzycki
PDF
241-264