Vol 29, No 4 (1960)

Table of Contents

Wpływ boru na przemieszczanie radioaktywnego węgla [The influence of boron on the translocation of sucrose in bean seedlings]
Z. Turnowska-Starek
PDF
534-552
Badania nad fizjologiczną rolą manganu w roślinach [Some experiments on the physiological role of the manganese in tomato plants]
M. Ruszkowska
PDF
553-579
Wpływ substancji wzrostowych na pobieranie wody i metabolizm węglowodanowy w skrawkach ziemniaka [The influence of auxins on the uptake of water and carbohydrate metabolism in potato discs]
J. Buczek, L. Badura
PDF
581-596
Plankton roślinny niektórych stawów Tatrzańskich [Phytoplankton of some Tatra lakes]
C. Szklarczyk-Gazdowa
PDF
597-624
The growth of root cells as the function of time and their position in the root
Z. Hejnowicz, P. Brodzki
PDF
625-644
Melosira islandica O. Müll. subsp. helvetica O. Müll. w kilku jeziorach z okolic Węgorzewa [Melosira islandica O. Müll. subsp. helvetica O. Müll. in five lakes of the surroudings of Węgorzewo]
J. Półtoracka
PDF
645-653
Grzyb Leptoporus albidus (Schaeff. ex Secr.), Bourd. et Galz. i jego rozpoznanie [Leptoporus albidus (Schaeff. ex Secr.), Bourd. et Galz. et son diagnostic]
St. Domański
PDF
655-671
Oksydazy końcowe tkanek roślinnych hodowanych in vitro. Cz. II. Działanie inhibitorów oddechowych. Oksydazy miedziowe [Terminal oxidases in plant cultivated in vitro. I. The effect of respiratory inhibitors. Copper oxidases]
Jadwiga Michejda
PDF
673-692
Oksydazy końcowe tkanek roślinnych hodowanych in vitro. Cz. II. DPNH-cytochromo c reduktaza, bursztyno-cytochromo c reduktaza i oksydaza cytochromu c we frakcjach cząstkowych tkanek [Terminal oxidases in plant tissues cultivated in vitro. II. DPNH-cytochrome c reductase, succino-cytochrome c reductase and cytochrome c oxidase in particulate fractions of the tissues]
Jadwiga Michejda, Jan Michejda
PDF
693-712
Investigation on the kind of Larix polonica Rac. Formed under various photoperiodic conditions. I. Plants growing in natural conditions
T. Wodzicki
PDF
713-730
Zmienność frakcji azotowych w izolowanych zarodkach Lupinus mutabilis Sweet [The change of organic nitrogen fractions in isolated Lupinus mutabilis Sweet embryos]
J. Rogozińska
PDF
731-741
Comparaison de l’incorporation de la méthicnine-35C et de la méthonine-methyle-14C au cours de la formation du phragmoplaste
M. J. Olszewska
PDF
743-747