Vol 12, No 1 (1935)

Table of Contents

Zatorfowienia jeziorne na południowej krawędzi Polesia [Die Vertorfung der Seen im Süden von Polesien]
Stanisław Tołpa
PDF
1-37
Beiträge zur Kenntnis der Flechtenflora des Lubliner Hügellandes
Tadeusz Sulma
PDF
39-67
Sur la cytologie du Bacillus megatherium
Jean Badian
PDF
69-74
Rola glutationu w fermentacji alkoholowej. I. Katalityczne utlenianie siarkowodoru przy pomocy drucika platynowego w obecności alkoholu [On the part the glutathione plays in the alcoholic fermentation. I. A catalytic oxidation of sulfurhydrogen by means of a platinum wire in the presence of alcohols]
Antoni Kozłowski
PDF
75-82
Wpływ chloropikrynowania (w celach dezinsekcji oraz dezinfekcji) na kiełkowanie nasion [Wirkung des Chlorpikrins (zum Zwecke der Desinsektion und Desinfektion) auf die Keimung der Samen]
Jan Muszyński
PDF
83-97
Sur la dichotomie dans les feuilles des Fougères
Tadeusz Szymal
PDF
99-104
Nieznany zbiór porostów Edwarda Strasburgera i Marjana Raciborskiego [Eine unbekannte Flechtensammlung von E. Strasburger und M. Raciborski]
Tadeusz Sulma
PDF
105-111