Vol 23, No 1 (1954)

Table of Contents

Działanie niektórych fitoncydów na pretoplazmę [Influence de phytoncides sur le protoplasme]
B. Rodkiewicz
PDF
1-10
Carex globuralis L. nowy dla flory południowej Polski borealny gatunek turzycy [Carex globularis L. - eine für Südpolen neue boreale Seggenart]
J. Kornas
PDF
11-16
Oleje roślinne jako źródło prowitaminy A (ß-karotenu) [Vegetable oils as a source of provitamin A (ß-carotenes)]
T. Baszyński
PDF
17-20
Wpływ drożdży Saccharomyces cerevisiae na rozwój niektórych śluzowców [Influence de la levure Saccharomyces cerevisiae sur le devéloppement de certains myxomycètes]
Franciszek Ksawery Skupieński
PDF
21-41
Badania cytologiczne i anatomiczne nad żyworodnymi formami z grupy Festuca ovina L. [Cytological and anatomical studies on viviparous biotypes of Festuca ovina L.]
Maria Piotrowicz
PDF
43-58
Powstawanie komórek dwujądrowych drogą amitotyczną i mitotyczną u Lupinus albus L. i Lupinus luteus L. [Formation amitotique te mitotique des cellules binucléaires chez Lupinus albus L. et Lupinus luteus L.]
Maria Joanna Olszewska
PDF
59-68
Endosperm, material for study on the physiology of cell division
A. Bajer, J. Molè-Bajer
PDF
69-110
Wartości odżywcze i witaminowe wysokogórskich tatrzańskich zespołów pastwiskowych [Nutritional values and the vitamines contents of some pasture associations from the high Tatra Mountains]
Tadeusz Baszyński, Irena Zawadzka
PDF
111-115
O niektórych żyjących i kopalnych formach orzecha wodnego (Trapa L.) [On some living and fossil forms of Trapa L.]
Władysław Szafer
PDF
117-142
Wstępne badania nad aktywnością biologiczną niektórych frakcji humusu [Preliminary Studies on the Biologic Activity of some Humic Fractions]
Jerzy Trojanowski
PDF
143-160
Badania nad chromaplastami I. Przemiany morfologiczne plastydów w dojrzewających owocach [Studies on chromaplasts I. Morphological changes of plastids in the ripening fruit]
Jan Zurzycki
PDF
161-174
Badania cytoembriologiczne nad Centaurea scabiosa L. [Cytological and embryological studies in Centaurea scabiosa L.]
Roman Czapik
PDF
175-194
Poglądy Linneusza na powstawanie gatunków [Linné and the origin of species]
Adam Paszewski
PDF
195-215
Adam Prażmowski. W setną rocznicę urodzin (1853–1920) [100-me anniversaire de naissance]
Bogusław Hryniewiecki
PDF
217-227