Vol 26, No 1 (1957)

Table of Contents

Pochodzenie okrytonasiennych [On the Origin of angiosperms]
A. L. Tachtadżjan
PDF
1-15
Z zagadnień geobotanicznych Beskidu Niskiego [Geobtanisches aus dem Beskid Niski-Zuge im mittleren Teile der Karpathen]
T. Tacik, M. Zającówna, K. Zarzycki
PDF
17-43
Mykotrofizm roślinności pokrywającej gruzy i ruiny domów Wrocławia [Mycotrophic properties of plants growing on ruins in Wrocław]
I. Frydman
PDF
45-60
Wpływ glukozy na elementy strukturalne jądra u Lupinus albus L. [Influence du glucose sur les éléments structuraux du noyau chez Lupinus albus L.]
M. J. Olszewska
PDF
61-77
Dalsze badanie reakcji fotoperiodycznej siewek modrzewia (Larix europaea D. C.) [Further researches on the photoperiodic reaction in seedlings of the European Larch (Larix europaea D. C.)]
W. Zelawski
PDF
79-103
Subfosylny biotop chomika w Mielniku nad Bugiem [Subfossil storechamber of the hamster in Mielnik on the river Bug in Poland]
Wł. Szafer
PDF
105-128
Die qualitative Alkaloidzusammensetzung der Lupine im Lichte chromatographischer Untersuchungen
M. Wiewiórowski, M. D. Bratek
PDF
129-156
The destructive effect of intense light on the photosynthetic apparatus [Działanie destrukcyjne silnego światła na aparat fotosyntetyczny]
J. Zurzycki
PDF
157-175
Cinematographic studies on phototactic movements of chloroplashs [Badania kinematograficzne nad fototaktycznymi ruchami chloroplastów]
A. Zurzycka, J. Zurzycki
PDF
177-206
Further researches on Pseudomonas extorquens Bassalik a microorganism utilizing oxalic acid
L. Janota
PDF
207-214
Further studies in chromosome numbers of Polish Angiosperms
M. Skalińska, E. Banach-Pogan, H. Wcisło
PDF
215-246
Chimären mit periklinal spaltender Oberhaut am Scheitel
Ch. Thielke
PDF
247-253
Interpretation und Tatsache in Bezug auf die Entwicklungsmechanik der Variegatio bei Tradescantia fluminensis var. albostriata
Z. Hejnowicz
PDF
255-256